intTypePromotion=1

Quyết định số 26/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 26/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Nhóm công tác liên ngành về APEC 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2004/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2004/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH VỀ APEC 2006 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ kết quả Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14 tại Mê-hi-cô về việc Việt Nam đăng cai APEC năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Nhóm công tác liên ngành về APEC 2006 để phối hợp hoạt động của các bộ, ngành trong việc nghiên cứu và đề xuất các phương án, biện pháp về nội dung, nhân sự và hậu cần chuẩn bị cho việc đăng cai Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế (Hội nghị cấp cao) và các hội nghị liên quan của APEC năm 2006 tại Việt Nam. Điều 2. Các thành viên của Nhóm công tác liên ngành về APEC 2006 gồm : - Một đồng chí lãnh đạo của Bộ Ngoại giao làm Trưởng nhóm và 3 cán bộ cấp Vụ của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại làm Phó Trưởng nhóm. - Các thành viên của Nhóm công tác liên ngành về APEC 2006 là cán bộ cấp vụ hoặc tương đương của các bộ, ngành thành viên ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế. Các thành viên của Nhóm công tác liên ngành về APEC 2006 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có thể được thay đổi hoặc bổ sung đại diện các bộ, ngành khác theo nhu cầu thực tế và để bảo đảm hoàn thành công việc. Điều 3. Quy chế làm việc của Nhóm công tác liên ngành về APEC 2006 do Trưởng nhóm quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của các Phó Trưởng nhóm và thành viên Nhóm công tác.
  2. Điều 4. Kinh phí cho các hoạt động của Nhóm công tác liên ngành về APEC 2006 do ngân sách nhà nước cấp và được lập vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của từng bộ, ngành liên quan. Điều 5. Nhóm công tác liên ngành về APEC 2006 bắt đầu hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực và giải thể khi ủy ban Quốc gia của Việt Nam về APEC 2006 được thành lập. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản