Quyết định số 292/2006/QÐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 292/2006/QÐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 292/2006/QÐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 292/2006/QÐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 292/2006/QÐ-UBND Bắc Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2006 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Quyết định số 45/2001/QÐ-BGD&ÐT ngày 26.12.2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Ðào tạo tại tờ trình số 96/GD-ÐT ngày 25.01.2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia gồm các ông, bà có tên sau: 1. Ông Nguyễn Ðức Bưởi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Ðào tạo, Trưởng doàn. 2. Ông Trương Tiến Yên, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Phó trưởng đoàn. 3. Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục - Ðào tạo, Uỷ viên. 4. Ông Vũ Ðức Lợi, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ viên. 5. Bà Ðỗ Thị Ðiệp, Trưởng Phòng Mầm non, Sở Giáo dục - Ðào tạo, Uỷ viên. 6. Ông Nguyễn Thế Hồng, Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục - Ðào tạo, Ủy viên. 7. Bà Lý Thị Phương, Phó phòng Mầm non, Sở Giáo dục - Ðào tạo, Thư ký. Ðiều 2. Ðoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo tại các trường mầm non sau: 1. Trường Mầm non Thị trấn, huyện Từ Sơn.
  2. 2. Trường Mầm non Văn Môn, huyện Yên Phong. 3. Trường Mầm non Nguyệt Ðức, huyện Thuận Thành. Ðoàn kiểm tra bắt dầu làm việc từ ngày 01.3.2006 tại trường mầm non Nguyệt Ðức, huyện Thuận Thành và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Ðào tạo; Chủ tịch UBND các huyện: Từ Sơn, Yên Phong, Thuận Thành và các ông (bà) có tên tại Ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Văn Tuý

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản