Quyết định số 3003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
188
lượt xem
9
download

Quyết định số 3003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3003/QĐ-BYT

  1. 3003/QD-BYT,Quy t nh 3003,B Y t ,Th thao- Y t ,Quyet dinh 3003,Bo Y te,The thao- Y te D ch Tư Hư ng Trang LawSoft v v n D ch v V Liên d n tra ch Pro pháp pháp Online LawSoft h c u lý lu t THÀNH VIÊN Tên thành viên: M t khNu: ăng nh p Quên m t khNu ăng ký thành viên TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 3003/Q -BYT Tiêu : QUY T NNH S 3003/Q -BYT C A B TRƯ NG B Y T BAN HÀNH HƯ NG D N CH N OÁN VÀ I U TRN HIV/AIDS Lo i văn b n: Quy t nh Nơi ban hành: B Yt Ngư i ký: Nguy n Th Xuyên Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Lu t Sư Toàn Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Ng Pháp Lý | Bi u Thu WTO | B ng Giá t B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản