intTypePromotion=3

Quyết định số 31/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 31/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2005/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2005/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2005/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN VAY VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 13/2004/NQ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ; Căn cứ Công văn số 270/TTg-KTTH ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Công văn số 428/TTg-CN ngày 14 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: 1. Các Dự án sản xuất xi măng thuộc các đối tượng sau được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước với mức không quá 30% tổng mức đầu tư của dự án (kể cả vốn mua thiết bị sản xuất trong nước): - Các dự án đầu tư mới sản xuất xi măng (có sản xuất clinke) tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn (danh mục B), đặc biệt khó khăn (danh mục C) quy định tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ; - Các dự án xi măng Tây Ninh, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang. 2. Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ của Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, Ninh Bình tại xã Phương Nam, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
  2. 3. Các công trình, dự án đầu tư, thuộc danh mục A, B, C quy định tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ có sử dụng sản phẩm thiết bị nâng hạ của Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung được vay vốn và hưởng các ưu đãi về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để mua những sản phẩm này với điều kiện sản phẩm nâng hạ của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung có tỷ lệ nội địa hoá từ 80% trở lên. Thời gian ưu đãi đến hết năm 2008. Điều 2. Các Dự án nêu trên đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 99/2004/QĐ-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Chủ đầu tư các dự án nêu trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này. CỘNG H Lê Thị Băng Tâm (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản