intTypePromotion=3

Quyết định Số: 321/QĐ-CTN

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 321/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010 Số: 321/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 321/QĐ-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 321/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 04/TTr-CP ngày 13/01/2010 và số 16/TTr- CP ngày 22/3/2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với: Ông Helio Da Silva Assis, sinh ngày 26/01/1981 tại Brazil Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Hoàng Helio Hiện đang cư trú tại: Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An - số 6 đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2. Nguyễn Minh Triết 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản