Quyết định số 332-CT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 332-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 332-CT về việc đổi tên trường Đại học Kỹ thuật và công nghiệp Việt Bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 332-CT

  1. CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỞNG NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 332-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1982 QUYẾT ĐNNH CỦA CHỦ TNCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 332-CT NGÀY 14 - 12 - 1982 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT BẮC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20-10-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường lớp đại học và trung học chuyên nghiệp; Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, QUYẾT ĐNNH Điều 1.- Đổi tên Trường đại học kỹ thuật công nghiệp Việt Bắc thành Trường đại học công nghiệp Thái Nguyên. Trường đại học công nghiệp Thái Nguyên có nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật bậc đại học và bậc trung học chuyên nghiệp, chủ yếu cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, bộ trưởng các Bộ Lao động, Tài chính, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái, và trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Tố Hữu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản