Quyết định số 51/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Vườn quốc gia Ba Bể thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNN về Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
7
download

Quyết định số 51/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Vườn quốc gia Ba Bể thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNN về Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Vườn quốc gia Ba Bể thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNN về Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Vườn quốc gia Ba Bể thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNN về Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2002 QUYẾT ĐNNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 51/2002/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2002 CHUYỂN VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN QUẢN LÝ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (công văn số 214/UB-TH ngày 02 tháng 4 năm 2002), QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Chuyển Vườn quốc gia Ba Bể (nằm trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quản lý trực tiếp. Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành tổng kiểm kê và bàn giao nguyên trạng (diện tích tài nguyên rừng, cơ sở vật chất, tài chính, bộ máy quản lý, lao động...) của Vườn quốc gia Ba Bể về Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quản lý. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện việc bảo vệ, bảo tồn sự đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Ba Bể theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 1998 về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Công Tạn
  2. (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản