intTypePromotion=1

Quyết định số 575/QĐ-BNN-CB

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định số 575/QĐ-BNN-CB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KẾT HỢP XÚC TIẾN ĐẦU TƯ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 575/QĐ-BNN-CB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 Số: 575/QĐ-BNN-CB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KẾT HỢP XÚC TIẾN ĐẦU TƯ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BNN-CB ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2011; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tại Tờ trình số 31/TTr-XTTM-TVSK ngày 07/3/2011; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức chương trình xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư khu vực Trung du miền núi phía Bắc năm 2011 tại tỉnh Lào Cai (theo Phụ lục đính kèm); Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần; - Lưu: VT, CB. Diệp Kỉnh Tần KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KẾT HỢP XÚC TIẾN ĐẦU TƯ KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC TẠI TỈNH LÀO CAI (Kèm theo Quyết định số 575/QĐ-BNN-CB ngày 28/3/2011) 1. Mục đích - Thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giao dịch, mua sắm, tôn vinh những sản phẩm nông,
  3. lâm, thủy sản, thủ công mỹ nghệ…, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; là cơ hội để các doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường nội địa hướng đến xuất khẩu. - Hỗ trợ các địa phương trong khu vực quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng thương mại và nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. - Tạo điều kiện các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp xúc với lãnh đạo các địa phương để t ìm hiểu cơ hội thương mại, các chính sách và dự án đầu tư của các địa phương trong vùng. Tăng cường quan hệ thương mại, cấp phép đầu tư, ký kết các bản ghi nhớ, hợp đồng mua bán sản phẩm hàng hóa. - Là cầu nối giữa địa phương với nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm cung cấp các thông tin chính xác, có giá trị về tiềm năng, môi trường đầu tư, kinh doanh của các địa phương và tìm hiểu năng lực, nhu cầu của nhà đầu tư, qua đó cùng trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc, rào cản nhằm tạo được môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả. - Là sân chơi bổ ích giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, t ìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển; tăng cường, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông lâm thủy sản, du lịch sinh thái khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 2. Nội dung chương trình 2.1. Tên gọi: Chương trình Xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu t ư khu vực Trung du miền núi phía Bắc năm 2011 tại tỉnh Lào Cai. 2.2. Thời gian: tháng 7 hoặc tháng 8/2011. 2.3. Địa điểm: tỉnh Lào Cai 2.4. Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2.5. Cơ quan đồng chủ trì: UBND tỉnh Lào Cai
  4. 2.6. Đơn vị tổ chức: a. Đơn vị tổ chức thực hiện: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp b. Đơn vị phối hợp tổ chức: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối; Vụ Kế hoạch và 01 đơn vị thuộc tỉnh Lào Cai. 2.7. Các hoạt động chính tại Chương trình: Nội dung chương trình được tập trung vào 3 hoạt động chính: 2.7.1. Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại – đầu tư nông nghiệp khu vực Trung du miền núi phía Bắc (diễn ra trong 4 ngày). Quy mô: 150 gian hàng, được bố trí như sau: - Triển lãm: giới thiệu những thành tựu, tiềm năng thương mại – đầu tư ngành nông nghiệp, du lịch sinh thái của 15 tỉnh trong vùng và mục tiêu phát triển trong thời gian tới. - Hội chợ trưng bày và giao dịch của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến các lĩnh vực: + Nông sản: gạo, điều, tiêu, rau quả, chè… + Vật tư: phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi,… + Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp + Thực phẩm chế biến: gia súc, gia cầm, thủy sản, thực phẩm dinh dưỡng… + Ăn uống: café, chè, sữa, nước giải khát, rượu, bia, ẩm thực… + Giống cây trồng, vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản... - Đối tượng tham gia:
  5. + Doanh nghiệp, tổ chức đến từ Trung Quốc, Đài Loan… + Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trong vùng + Viện, Trung tâm nghiên cứu, Trường… + Tổng công ty, công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. + Các ngành phụ trợ, dịch vụ phục vụ nông nghiệp. + Các hiệp hội ngành hàng, hợp tác xã, trang trại, cơ sở làng nghề,… - Khách tham quan, giao dịch: + Mời các thương nhân trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. + Các cơ quan quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp. + Nhân dân các tỉnh, thành quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. 2.7.2. Diễn đàn xúc tiến đầu tư nông nghiệp, nông thôn khu vực Trung du miền núi phía Bắc (tổ chức 1 ngày) - Quy mô và đối tượng tham dự Diễn đàn: 200 đại biểu, bao gồm: + Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNTN, Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Chế biến Thương mại NLTS và NM; Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn …. (15 đại biểu); + Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính … (5 đại biểu); + Lãnh đạo các tỉnh, các sở ban ngành khu vực Trung du miền núi phía Bắc (40 đại biểu); + Các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài (120 đại biểu);
  6. + Đại diện một số hiệp hội ngành nghề: Hiệp hội rau quả; Hiệp hội Chè, Hiệp hội thủy sản; Hiệp hội làng nghề; Hiệp hội cà phê… (10 đại biểu); + Một số ngân hàng thương mại, cơ quan truyền thông (10 đại biểu). 2.7.3. Thăm quan mô hình sản xuất, các dự án đầu tư hiệu quả tại tỉnh Lào Cai (nuôi cá nước lạnh, trồng rau công nghệ cao…) 3. Thành lập Ban tổ chức chương trình - Trưởng BTC: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó trưởng BTC thường trực: Lãnh đạo Trung tâm XTTM Nông nghiệp - Phó trưởng BTC: Đại diện UBND tỉnh Lào Cai - Ủy viên BTC: đại diện Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Thi đua khen thưởng và KL), Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Trung tâm XTTM Nông nghiệp. 4. Kinh phí Tổng kinh phí: 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) Giao Vụ Tài chính trình Bộ phê duyệt khái toán kinh phí tổ chức thực hiện – kinh phí cân đối từ nguồn xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2