Quyết định Số: 739/QĐ-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 739/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 739/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 739/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Công văn số 60/TTg-ĐMDN ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Căn cứ Đề án thành lập các Tổng công ty điện lực hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con (Tờ trình số 565/TTr-EVN ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Trung trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 3 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng và Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. 1. Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Trung (sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản
  2. 2 tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Điện lực 3; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Tổng công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết. 2. Công ty mẹ có: a) Tên gọi tiếng Việt: Tổng công ty Điện lực Miền Trung; b) Tên tiếng Anh: Central Power Corporation; c) Tên viết tắt bằng tiếng Anh: EVN CPC; d) Trụ sở chính: Số 393 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. đ) Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Miền Trung gồm vốn chủ sở hữu của Công ty Điện lực 3 và phần vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2010, sau khi được xác định lại. 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ: - Công nghiệp điện năng: Sản xuất điện năng; quản lý, vận hành lưới điện đến cấp điện áp 110 kV; kinh doanh điện năng; - Kinh doanh viễn thông: Xây dựng hạ tầng viễn thông; kinh doanh dịch vụ viễn thông công cộng, Internet, liên doanh phát triển truyền hình cáp, truyền thông, thông tin quảng cáo phục vụ kinh doanh; cho thuê kênh riêng nội hạt, liên tỉnh và quốc tế; - Sửa chữa, chế tạo và gia công thiết bị cơ khí và phụ kiện chuyên ngành điện; - Xuất nhập khẩu điện năng; xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị điện công nghiệp và dân dụng, các loại thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ kinh doanh và phát triển điện lực; - Sản xuất cung ứng và kinh doanh vật tư thiết bị điện, công tơ điện tử, thiết bị điện tử, các thiết bị đo lường về điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin; - Thí nghiệm các thiết bị điện, các nhà máy điện, các đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 500kV trong và ngoài nước;
  3. 3 - Xây lắp các công trình viễn thông công cộng; - Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin: Tư vấn về phần cứng, nghiên cứu thiết kế hệ thống máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông, quản lý máy tính và tích hợp mạng cục bộ; phát triển và tư vấn đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin; sản xuất phần mềm, thiết kế trang web; xây dựng, khai thác và lưu trữ cơ sở dữ liệu; - Sửa chữa, bảo dưỡng và tổ chức quản lý vận hành các thiết bị điện, hệ thống lưới điện và các nhà máy điện, hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị đo lường về điện; - Liên doanh, liên kết đầu tư trong và ngoài nước để chế tạo các thiết bị điện, thiết bị đo lường về điện, thiết bị điều khiển điện tử và công nghệ thông tin; - Đầu tư tài chính, kinh doanh vốn và tài sản trong các lĩnh vực như góp vốn đầu tư nguồn điện, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong và ngoài nước; - Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng điện lực, viễn thông, tài chính, ngân hàng; - Khảo sát, lập quy hoạch lưới điện cấp quận, huyện; - Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện vừa và nhỏ; - Quản lý dự án, lập dự án đầu tư xây dựng và tư vấn thực hiện dự án (Khảo sát, thiết kế lập tổng dự toán và dự toán, thẩm tra, thẩm định dự án, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu, lựa chọn nhà thầu); - Thi công xây lắp, giám sát thi công các công trình lưới điện đến 110kV, các công trình nguồn điện có công suất đến 120 MW, các công trình viễn thông và công nghệ thông tin phạm vi trong và ngoài nước, hệ thống SCADA-EMS trong nội bộ Tổng công ty; - Quản lý dự án, lập dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng và các công trình hạ tầng kỹ thuật công nghiệp điện; - Bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, máy văn phòng; - Kinh doanh du lịch, lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ khách sạn, nhà hàng;
  4. 4 - Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi; - Xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài; - Hoạt động in ấn, hóa đơn phục vụ kinh doanh điện lực và viễn thông; sách báo, tài liệu chuyên ngành; - Vận tải, trung chuyển hàng hóa; - Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật. 4. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ gồm: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty, Kiểm soát viên, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. 5. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết; quan hệ giữa Công ty mẹ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ. 6. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ tại thời điểm thành lập: - Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung; - Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin; - Viện Điều dưỡng điện lực; - Trung tâm Thí nghiệm điện; - Trung tâm Thiết kế điện; - Ban Quản lý dự án lưới điện; - Ban Quản lý dự án năng lượng nông thôn khu vực miền Trung; - Điện lực Quảng Bình; - Điện lực Quảng Trị; - Điện lực Thừa Thiên Huế; - Điện lực Quảng Nam; - Điện lực Quảng Ngãi;
  5. 5 - Điện lực Bình Định; - Điện lực Phú Yên; - Điện lực Gia Lai; - Điện lực Kon Tum; - Điện lực Đắk Lắk; - Điện lực Đắk Nông; Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định đổi tên Điện lực các tỉnh thành các công ty điện lực, đổi tên Ban Quản lý dự án lưới điện thành Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung, Ban Quản lý dự án năng lượng nông thôn khu vực miền Trung thành Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung; chuyển Xí nghiệp Điện cao thế miền Trung thành Công ty Lưới điện cao thế miền Trung, Viện Điều dưỡng điện lực thành Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng lao động miền Trung; quyết định chuyển Trung tâm Thí nghiệm điện, Trung tâm Thiết kế điện sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành. Việc chuyển Điện lực các tỉnh sang hạch toán độc lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo quy định tại Quyết định này. 7. Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng 8. Công ty con do Công ty mẹ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: - Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa; - Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3. 9. Các công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Gia Lai; - Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình; - Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
  6. 6 - Công ty cổ phần Thủy điện điện lực 3; - Công ty cổ phần Sông Ba; - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Trung; - Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xây lắp điện miền Trung; - Công ty cổ phần Bất động sản điện lực miền Trung; - Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai; - Công ty cổ phần Thủy điện A Vương; - Công ty cổ phần Thủy điện Sê san 4; - Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ; - Công ty cổ phần EVN quốc tế. Điều 2. Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm: 1. Chỉ đạo xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Miền Trung, chỉ đạo đề xuất danh sách các chức danh quản lý của Công ty mẹ, báo cáo Bộ Công Thương. Bổ nhiệm các chức danh quản lý và phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ theo quy định sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2010. 2. Quyết định chuyển giao quyền và nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Miền Trung theo quy định của pháp luật. Thời điểm chuyển giao điều hành từ 01 tháng 04 năm 2010. 3. Quyết định giao vốn điều lệ cho Công ty mẹ theo quy định tại mục đ, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này. Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh vốn điều lệ cho Công ty mẹ trong quá trình hoạt động theo quy định. 4. Căn cứ tình hình thực tế về vốn, cán bộ quản lý, địa bàn hoạt động, khả năng quản trị doanh nghiệp và bảo đảm hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Miền Trung xây dựng lộ trình, phương án chuyển Điện lực các tỉnh ghi tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định này
  7. 7 sang hoạt động độc lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, báo cáo Bộ Công Thương quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Giám đốc Công ty Điện lực 3, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN; Đỗ Hữu Hào - Các Bộ: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH, NV; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Kho bạc Nhà nước; - UBND tp. Đà Nẵng, UBND tỉnh Khánh Hòa; - Bộ trưởng; - Các đ/c Thứ trưởng; - Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ; - Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản