Quyết định Số: 768/QĐ-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 768/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 768/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 768/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Công văn số 60/TTg-ĐMDN ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Căn cứ Đề án thành lập các Tổng công ty điện lực hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (Tờ trình số 565/TTr-EVN ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. 1. Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động, có chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Điện lực thành phố Hồ
  2. 2 Chí Minh, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Tổng công ty và vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết. 2. Công ty mẹ có: a) Tên gọi tiếng Việt: Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh; b) Tên tiếng Anh: Hochiminh City Power Corporation; c) Tên viết tắt bằng tiếng Anh: EVN HCMC; d) Trụ sở chính: Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; đ) Vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh là vốn chủ sở hữu của Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm 01 tháng 01 năm 2010, sau khi được xác định lại. 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ: - Hoạt động phân phối điện theo giấy phép hoạt động điện lực; - Sản xuất và kinh doanh điện năng, sửa chữa thiết bị điện; - Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện, các dịch vụ khác liên quan đến ngành điện; - Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; - Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công và xây lắp các công trình đường dây và trạm biến điện đến cấp điện áp 500 kV; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình điện đến cấp điện áp 500 kV; - Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng; - Đại lý dịch vụ viễn thông công cộng; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
  3. 3 - Tư vấn đầu tư xây dựng dự án viễn thông công cộng, dự án công nghệ thông tin; - Xây lắp các công trình viễn thông và công nghệ thông tin; - Quản lý vận hành hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin; - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin; - Kinh doanh bất động sản, cho thuê tài sản; - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch; tổ chức hội nghị, hội thảo; cho thuê văn phòng; - Kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản; - Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; - Dịch vụ quảng cáo thương mại; - Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng Internet; - Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn trong và ngoài nước, hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm; - Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật. 4. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ gồm: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty, Kiểm soát viên, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. 5. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết; quan hệ giữa Công ty mẹ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ. 6. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ tại thời điểm thành lập: - Ban Quản lý dự án lưới điện thành phố Hồ Chí Minh; - Ban Quản lý dự án nhà điều hành sản xuất; - Trung tâm Điều độ hệ thống điện thành phố Hồ Chí Minh;
  4. 4 - Trung tâm Thí nghiệm điện; - Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin; - Xí nghiệp Vật tư vận tải; - Xí nghiệp Điện cao thế; - Nhà máy Điện Chợ Quán; - Điện lực Sài Gòn; - Điện lực Phú Thọ; - Điện lực Chợ Lớn; - Điện lực Gia Định; - Điện lực Gò Vấp; - Điện lực Tân Thuận; - Điện lực Bình Phú; - Điện lực Bình Chánh; - Điện lực Tân Phú; - Điện lực Tân Bình; - Điện lực Hóc Môn; - Điện lực Củ Chi; - Điện lực Thủ Đức; - Điện lực Thủ Thiêm; - Điện lực Duyên Hải. (Thành lập mới trên cơ sở Điện lực Cần Giờ và địa bàn huyện Nhà Bè). Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định thành lập Điện lực Duyên Hải, đổi tên Điện lực các quận, huyện nêu trên thành các công ty điện lực, chuyển Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin, Xí nghiệp Vật tư vận tải, Xí nghiệp Điện cao thế thành các công ty hạch toán phụ thuộc; quyết định chuyển
  5. 5 Trung tâm Thí nghiệm điện sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định hiện hành. Việc chuyển Điện lực các quận, huyện sang hạch toán độc lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thực hiện theo quy định tại Quyết định này. 7. Các công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: - Công ty cổ phần Điện cơ; - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện lực thành phố Hồ Chí Minh; - Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh điện lực thành phố Hồ Chí Minh; - Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Sài Gòn – Vina; - Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ điện lực; - Công ty cổ phần EVN quốc tế; - Công ty cổ phần Bất động sản EVN – Land Nha Trang; - Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4; - Công ty cổ phần Thủy điện Srêpok; - Công ty cổ phần Thủy điện An Khê – Ka Nak. Điều 2. Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm: 1. Chỉ đạo xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo đề xuất danh sách các chức danh quản lý của Công ty mẹ, báo cáo Bộ Công Thương. Bổ nhiệm các chức danh quản lý và phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ theo quy định sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2010. 2. Quyết định giao vốn điều lệ cho Công ty mẹ theo quy định tại mục đ, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này. Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh vốn điều lệ cho Công ty mẹ trong quá trình hoạt động theo quy định. 3. Căn cứ tình hình thực tế về vốn, cán bộ quản lý, địa bàn hoạt động, khả năng quản trị doanh nghiệp và bảo đảm hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh xây dựng
  6. 6 Lộ trình và Phương án chuyển Điện lực các quận, huyện ghi tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định này sang hoạt động độc lập theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, báo cáo Bộ Công Thương quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN; Đỗ Hữu Hào - Các Bộ: KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH, NV; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Kho bạc Nhà nước; - UBND Tp. Hồ Chí Minh; - Bộ trưởng; - Các đ/c Thứ trưởng; - Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ; - Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, TCCB.
Đồng bộ tài khoản