Sắc lệnh số 139/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 139/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 139/SL về việc cổ động dân chúng ủng hộ và nhận các tặng phẩm để cấp dưỡng cho bộ đội do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 139/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 139- CH SLNGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 1948 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 71 ngày 22-3-46 ấn định qui tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam; Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và số 35-SL ngày 19-3-47 tổ chức Bộ Quốc phòng; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Tài chính; Sau khi Ban Thường trực Quốc hội y hiệp; RA SẮC LỆNH: PHẨM VẬT ỦNG HỘ Điều thứ 1 Trong thời kỳ kháng chiến, nếu việc cung cấp cho bộ đội trở nên hết sức khó khăn, thì các đơn vị quân đội, từ Trung đoàn trưởng trở lên, có thể cổ động dân chúng ủng hộ và nhận các tặng phNm để cấp dưỡng cho bộ đội. Điều thứ 2 Tặng phNm có thể là: 1- PhNm vật như thóc gạo, thực phNm, quần áo, vải sợi, thuốc v. v... quân dụng hoặc các nguyên liệu để chế tạo quân giới. 2- Tiền. 3- Các bất động sản ruộng đất, nhà cửa, v.v...) để có thể thu hoa lợi dùng vào việc cung cấp cho bộ đội hoặc có thể dùng làm cơ sở cho mọi việc sản xuất quốc phòng. QUYỀN QUYẾT ĐNNH Điều thứ 3 Các Khu và các Trung đoàn phải có Bộ quốc phòng cho phép mới được cổ động và thu nạp. N hưng Bộ Quốc phòng có thể uỷ quyền quyết định cho Khu. Còn Trung đoàn không có quyền quyết định.
  2. Điều thứ 4 N ếu xét rằng các phNm vật ủng hộ đã tạm đủ trong thời gian cần thiết, Bộ Quốc phòng có thể cho lệnh đình chỉ việc nhận ủng hộ. Trong trường hợp uỷ quyền cho Khu quyết định, thì Khu có thể cho lệnh đình chỉ. Biên lai danh dự và bằng danh dự Điều thứ 5 Mỗi khi nhận phNm vật ủng hộ thì tuỳ trường hợp, quân đội sẽ tặng: 1- Một biên lai danh dự trong có đề "Bộ đội nhớ ơn" 2- Hoặc thêm một bằng danh dự trong có đề "Tổ quốc ghi công" Biên lai danh dự sẽ do Trung đoàn hoặc Khu tặng. Bằng danh dự sẽ do Bộ Quốc phòng tặng. Điều thứ 6 N hững người được biên lai danh dự và bằng danh dự sẽ được biệt đãi ở địa phương. KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG Điều thứ 7 Việc quyết định sử dụng các tặng phNm và việc kiểm tra đều do Bộ Quốc phòng phụ trách. Bộ Quốc phòng có thể uỷ quyền cho Khu về việc quyết định sử dụng. THI HÀNH Điều thứ 8 Bộ Quốc phòng sẽ ấn định mọi chi tiết để thi hành Sắc lệnh này. Về cách biệt đãi ở địa phương nói trong Điều thứ 6 thì liên Bộ Quốc phòng - N ội vụ cùng ấn định. Điều thứ 9 Bộ trưởng Bộ Tài chính, N ội vụ, Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu Sắc lệnh thi hành. Hồ Chí Minh
  3. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản