Sắc lệnh số 160 về việc cấm xuất cảng các máy móc, đồ vật bằng kim khí, xe hơi và các đồ phụ tùng xe hơi do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
0
download

Sắc lệnh số 160 về việc cấm xuất cảng các máy móc, đồ vật bằng kim khí, xe hơi và các đồ phụ tùng xe hơi do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 160 về việc cấm xuất cảng các máy móc, đồ vật bằng kim khí, xe hơi và các đồ phụ tùng xe hơi do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 160 về việc cấm xuất cảng các máy móc, đồ vật bằng kim khí, xe hơi và các đồ phụ tùng xe hơi do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

  1. SẮC LỆNH SẮC LÊNH SỐ 160 VỀ CẤM XUẤT CẢNG CÁC MÁY MÓC, ĐỒ VẬT BẰNG KIM KHÍ, XE HƠI VÀ CÁC ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI CỦA CHỦ TNCH CHÍN H PHỦ VIỆT N AM DÂN CHỦ CỘN G HOÀ SỐ 160 N GÀY 21 THÁN G 8 N ĂM 1946 CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo sự nhu cầu của Quốc gia hiện nay; Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp, RA SẮC LỆNH: Điều thứ nhất Từ ngày ký Sắc lệnh này cho đến khi có lệnh mới, khắp toàn cõi Việt N am, cấm hẳn việc xuất cảng ra ngoại quốc các máy móc, các đồ vật bằng kim khí, xe hơi và các đồ phụ tùng về xe hơi. Điều thứ hai Ai trái với Sắc lệnh này sẽ bị phạt theo luật lệ thuế quan hiện hành. Điều thứ ba Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế và Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Huỳnh Thúc Kháng (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản