Sắc lệnh số 50 về việc cấm xuất cảng thóc, gạo, ngô, đỗ hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Sắc lệnh số 50 về việc cấm xuất cảng thóc, gạo, ngô, đỗ hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 50 về việc cấm xuất cảng thóc, gạo, ngô, đỗ hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 50 về việc cấm xuất cảng thóc, gạo, ngô, đỗ hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc do Chủ tịch Chính phủ ban hành

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 50 NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 1945 CH CHỦ TNCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế, Xét rằng nạn đói đang hoành hành, số gạo sản xuất năm nay không sao đủ để dân dùng, RA SẮC LỆNH: Điều I: Từ ngày ký sắc lệnh này cho đến khi có lệnh mới, khắp toàn cõi Việt Nam, cấm h ẳn việc xuất cảng ra ngoại quốc thóc, gạo, ngô, đỗ hoặc các chế phNm thuộc về ngũ cốc. Điều II: Ai trái với sắc lệnh này sẽ bị phạt theo quân luật và tài sản sẽ bị tịch thu. Điều III: Các ông Bộ trưởng N ội vụ, Tài chính, Quốc dân Kinh tế và Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này. Hồ Chí Minh (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản