Sắc lệnh số 83/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

Sắc lệnh số 83/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 83/SL về việc hợp nhất Nha Thông tin và Vụ Văn học Nghệ thuật thành Nha tuyên truyền và Văn nghệ, thuộc Thủ tướng phủ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 83/SL

  1. SẮC LỆNH CỦA CHỦ TN PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 83-SL CH NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 1952 CHỦ TNCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các Bộ; Chiểu sắc lệnh số 38-SL ngày 10 tháng 7 năm 1951 đặt Nha Thông tin Việt Nam vào Thủ tướng phủ; Chiểu sắc lệnh số 177-SL ngày 19 tháng 12 năm 1950 thành lập Vụ Văn học nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục; Xét nhu cầu hiện thời; Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục; Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ; RA SẮC LỆNH: Điều 1- Nay hợp nhất Nha Thông tin thuộc Thủ tướng Phủ và Vụ Văn học nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng Phủ. Điều 2- Nha Tuyên truyền và Văn nghệ có nhiệm vụ: A) VỀ MẶT TUYÊN TRUYỀN: 1) Đặt và thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho chủ trương, chính sách, chương trình của Chính phủ; 2) Phối hợp với các cơ quan Quân Dân Chính để đảm bảo sự tuyên truyền được thống nhất và sâu rộng; 3) Phụ trách việc thông tin trong nước và ngoài nước; 4) Đấu tranh với địch về mặt thông tin và tuyên truyền; 5) Góp phần vào việc giáo dục chính trị cho nhân dân. B) VỀ MẶT VĂN NGHỆ: 1) Tổ chức và hướng dẫn sinh hoạt văn nghệ nhân dân; 2) Đào tạo và huấn luyện cán bộ văn nghệ.
  2. Điều 3- Trường Trung học Mỹ thuật nay để trực thuộc Nha tuyên truyền và Văn nghệ. Điều 4- Nha Tuyên truyền và Văn nghệ do một Giám đốc và một hay hai Phó Giám đốc điều khiển. Điều 5- Một nghị định Thủ tướng Chính phủ sẽ ấn định tổ chức Nha tuyên truyền và Văn nghệ. Điều 6- Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục chiểu sắc lênh thi hành. Hồ Chí Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản