intTypePromotion=1
ADSENSE

Sắp xếp các dự án

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

112
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bắt đầu sớm Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu cả. Bắt đầu sớm khiến bạn có nhiều thời gian hoàn thành việc hơn, và bạn có đủ thời gian để làm tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắp xếp các dự án

  1. Sắp xếp các dự án Sắp xếp trước hết là cho kiến thức, đầu tiên là với cái nhắc nhở chúng ta biết mình là một quốc gia, vì phải nhận thức được điều đó trước khi làm việc hữu ích cho nơi khác Eleanor Roosevelt, người Mỹ, 1884–1962 • Bắt đầu sớm Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu cả. Bắt đầu sớm khiến bạn có nhiều thời gian hoàn thành việc hơn, và bạn có đủ thời gian để làm tốt. • Phân công thời gian. Quyết định xem: o Bài diễn thuyết hoặc bài viết nên dài đến đâu o Tài liệu cần nghiên cứu ở mức độ khó dễ như thế nào o Bạn cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc • Chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ khác nhau. Bảng bên dưới có cả mục công việc phải được xong vào thời gian nào để giúp bạn sắp xếp, quản lí công việc tốt hơn. Cái gì Như thế nào Khi nào: Tóm tắt các Các mục tiêu cần thông
  2. mục tiêu minh (SMART): Specific (Rõ ràng) Measurable (Định lượng được) Attainable (Có thể đạt được) Relevant (Liên quan chặt chẽ) Trackable (Có thể theo dõi kiếm tra được) Lấy của Blanchard, Zigarmi, và Zigarmi Lãnh đạo và Nhà quản lí một phút • Chương trình sắp xếp (Gantt, Critical Path, PERT) Xác định các quá trình để • Các chương trình hoàn thành hỗ trợ trình bày mục tiêu (Word, PowerPoint, etc. ) • Các bước thực
  3. hiện • Lịch làm việc và hạn cụ thể Kiểm tra lại với người càng thường xuyên càng tốt hướng dẫn • Sách giáo khoa • Trong thư viện Tìm tài liệu • Về lĩnh vực • Các nguồn khác • Chuẩn bị nếu thiếu Phân tích tài liệu • Xin trợ giúp • Kiểm tra đột ngột Lên khung • Mở đầu/Ý chính sản phẩm • Chủ đề nhỏ
  4. • Mở bài Viết/thảo văn bản/bài • Thân bài nói • Kết luận Tài liệu và phần danh sách nguồn tài liệu Kiểm tra • Sản phẩm Tổng kết và đánh giá • Quá trình Tóm tắt Tập dượt (nếu phải diễn thuyết)
  5. Trình bày Ăn mừng là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2