Si mon - Vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh - 1987

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
11
download

Si mon - Vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh - 1987

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Si mon - Vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh - 1987

  1. Si mon - Bảng 4.16 Vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh - 1987 Thu nhập ròng 89.044 Cộng: chi phí không ảnh hưởng đến vốn lưu động Khấu hao và hao mòn 48.319 Thuế thu nhập được trả sau 7.492 Trừ: thu nhập không ảnh hưởng đến vốn lưu động Thu lãi cổ phần từ các công ty con (7.448) Tiền thu do bán tài sản (1.7733) Vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh 135.634
Đồng bộ tài khoản