Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK)

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
322
lượt xem
42
download

Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vẽ được đồ thị ĐTHĐ trên sợi TK, điền được tên các giai đoạn ĐTHĐ vào đồ thị. +Trình bày cơ chế hình thành ĐTHĐ +Trình bày cách lan truyền của ĐTHĐ trên sợi TK có và không có Mienlin II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Hình vẽ minh hoạ từ 28.1 đến 28.4 sách giáo khoa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 - Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK)

  1. Bài 28 : ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) VÀ SỰ LAN TRUYỀN ĐTHĐ TRÊN SỢI THẦN KINH (TK) I. MỤC TIÊU + Vẽ được đồ thị ĐTHĐ trên sợi TK, điền được tên các giai đoạn ĐTHĐ vào đồ thị. +Trình bày cơ chế hình thành ĐTHĐ +Trình bày cách lan truyền của ĐTHĐ trên sợi TK có và không có Mienlin II. THIẾT BỊ DẠY HỌC Hình vẽ minh hoạ từ 28.1 đến 28.4 sách giáo khoa III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Trình bày cơ chế hình thành điện thế nghỉ và vai trò bơm Na – K ? 2. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức
  2. * Hoạt đông 1 I.ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ) Tìm hiểu về ĐTHĐ GV nêu rõ khi bị kích thích thì TBTK hưng phấn, xuât hiện ĐTHĐ Cho HS quan sát hình 28.1, nghiên cứu mục 1 SGK trả lời câu hỏi : 1.Đồ thị điện thế hoạt động ? ĐTHĐ gồm những giai đoạn nào ? đặc điểm của từng giai đoạn ? * Hoạt động 2 ĐTHĐ gồm 3 giai đoạn : Học sinh quan sát hình 28.2 và nghiên *Mất phân cực : chênh lệch đ/thế / cứu mục 2 trang 109 hoàn thành phiếu bên màng giảm nhanh (-70  0mV) học tập số 1 *Đảo cực : Trong màng trở nên (+) Phiếu học tập số 1 Ngoài màng tích điện (-) (+35mV) Giai Cổng Cổn Trong Ngoài *Tái phân cực : Khôi phục lại chênh đoạn Na+ gK+ màng màng lệch điện thế 2 bên màng (về -70mV ) Mất phân cực
  3. Đảo 2.Cơ chế hình thành ĐTHĐ cực a.Giai đoạn mất phân cực Tái Kích thích  thay đổi tính thấm phân màng  Na+ vào trong trung hoà điện cực âm  mất phân cực Học sinh hoàn thành phiếu học tập, giáo viên kết luận về cơ chế hình điện thế hoạt b.Giai đoạn đảo cực động. Na+ tiếp tục vào gây thừa điện tích * Hoạt động 2 Tìm hiểu sự lan truyền dương phía trong màng  đảo cực ĐTHĐ trên sợi thần kinh c.Giai đoạn tái phân cực Cho học sinh quan sát hình 28.3 và 28.4 K+ đi từ trong ra ngoài màng  ngoài trả lời câu hỏi : Cấu trúc và sự lan truyền màng tích diện dương  tái phân cực ĐTHĐ trên sợi thần kinh không có màng *Cơ chế hình thành điện thế hoạt miêlin và sợi thần kinh có sợi miêlin khác động là sự biến đổi rất nhanh điện thế nhua như thế nào ? ở màng TB từ phân cực sang mất Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học phân cực, đảm cực và tái phân cực. tập số 2 Phiếu học tập số 2 Loại sợi Đặc Cách Ưu II.LAN TRUYỀN CỦA ĐTHĐ thần điểm lan nhược TRÊN SỢI TK
  4. kinh cấu tạo truyền điểm 1.lan truyền của điện thế hoạt động Sợi trên sợi thần kinh không có màng không miêlin có 2.Lan truyền của điện thế hoạt động miêlin trên sợi thần kinh có bao miêlin Sợi có miêlin IV. CỦNG CỐ Nhấn mạnh : + ĐTHĐ là sự biến đổi nhanh điện thế ở màng TB từ phân cực  mất phân cực  đảo cực  tái phân cực. +Do lan truyền theo lối nhảy cốc  tốc độ lan truyền của ĐTHĐ trên ợi TK có bao miêlin : Rất nhanh. V. BÀI VỀ NHÀ + Trả lời câu hỏi SGK + Đọc mục “em có biết” + Hoàn thành phiếu học tập
Đồng bộ tài khoản