Sinh học 6 - Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
310
lượt xem
13
download

Sinh học 6 - Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức - Học sinh nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng của một số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh. - Nhận dạng được một số thân biến dạng trong thiên nhiên. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát mẫu vật,nhận biết kiến thức qua quan sát, so sánh. 3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu thích môn học, yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 6 - Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN

  1. Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng của một số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh. - Nhận dạng được một số thân biến dạng trong thiên nhiên. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát mẫu vật,nhận biết kiến thức qua quan sát, so sánh. 3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu thích môn học, yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC - GV: Tranh phóng to hình 18.1 và 18.2 SGK. Một số mẫu vật. - HS: Chuẩn bị một số củ đã dặn ở bài trước, que nhọn, giấy thấm, kẻ bảng ở SGK trang 59 vào vở. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ
  2. - Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng? - Chức năng của mạch rây? 3. Bài mới VB như SGK. Hoạt động 1: Quan sát một số thân biến dạng Mục tiêu: HS quan sát được hình dạng và bước đầu phân nhóm các loại thân biến dạng, thấy được chức năng đối với cây. Hoạt động của GV Hoạt động của HS a. Quan sát các loại củ, tìm đặc điểm chứng tỏ chúng là thân - GV yêu cầu HS quan sát các loại củ - HS đặt mẫu lên bàn quan sát tìm xem chúng có đặc điểm chứng tỏ xem có chồi, lá không? chúng là thân. - HS quan sát tranh ảnh và gợi ý của - GV lưu ý tìm củ su hào có chồi GV để chia củ thành nhiều nhóm. nách và gừng đã có chồi để học sinh quan sát thêm. - GV cho HS phân chia các loại củ - Yêu cầu HS nêu được: thành nhóm dựa trên vị trí của nó so + Đặc điểm giống nhau: có chồi, lá
  3. với mặt đất và hình dạng củ, chức  là thân. năng. + Đều phình to  chứa chất dự trữ. - GV yêu cầu HS tìm những đặc + Đặc điểm khác nhau: dạng rễ; cue điểm giống và khác nhau giữa các gừng, dong (có hình rễ), dưới mặt loại củ này. đất gọi là thân rễ. - GV lưu ý HS bóc vỏ của củ dong, Củ su hào, khoai tây (dạng tròn to) tìm dọc củ có những mắt nhỏ đó là thân củ. chồi nách, còn các vỏ (hình vẩy) là lá. - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm - GV cho HS trình bày và tự bổ sung khác nhận xét, bổ sung, cho nhau. - HS đọc mục  SGK trang 58, trao - GV yêu cầu HS nghiêncứu SGK trả đổi nhóm theo 4 câu hỏi SGK. lời 4 câu hỏi trang 58. - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm - GV nhận xét và tổng kết: một số khác nhận xét, bổ sung. loại thân biến dạng làm chức năng khác là dự trữ chất khi ra hoa kết quả. - HS quan sát thân, gai, chồi ngọn b. Quan sát thân cây xương rồng của cây xương rồng. Dùng que nhọn - GV cho HS quan sát thân cây chọc vào thân, quan sát hiện tượng, xương rồng, thảo luận theo câu hỏi: trả lời các câu hỏi.
  4. ? Thân xương rồng chứa nhiều nước có tác dụng gì? ? Sống trong điều kiện nào lá biến - Đại diện nhóm trình bày, các nhóm thành gai? khác nhận xét, bổ sung. ? Cây xương rồng thường sống ở - HS đọc mục  SGK trang 58 để đâu? sửa chữa kết quả. ? Kể tên một số cây mọng nước? - GV cho HS nghiên cứu SGK rồi rút ra kết luận chung cho hoạt động 1. Tiểu kết: - Thân biến dạng để chứa chất dự trữ hay dự trữ nước cho cây. Hoạt động 2: Đặc điểm của một số loại thân biến dạng Mục tiêu: HS ghi lại những đặc điểm và chức năng của thân biến dạng  gọi tên các loại thân biến dạng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS
  5. - GV cho HS hoạt động độc lập theo - HS hoàn thành bảng ở vở bài tập. yêu cầu của SGK trang 59. - HS đổi vở bài tập cho bạn cùng - GV treo bảng đã hoàn thành kiến bàn, theo dõi bảng của giáo viên, thức để HS theo dõi và sửa bài cho chữa chéo cho nhau. nhau. - 1 HS đọc to toàn bộ nội dung trong - GV tìm hiểu số bài đúng và chưa bảng của GV cho cả lớp nghe để ghi đúng bằng cách gọi cho HS giơ tay, nhớ kiến thức. GV sẽ biết được tỉ lệ HS nắm được bài. 4. Củng cố - GV cho HS làm bài tập tại lớp, GV thu 15 bài chấm ngày tại lớp. - Hay kiểm tra bằng những câu hỏi như SGV. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết” - Chuẩn bị bài sau:Chuẩn bị các kiến thức cho tiết sau ôn tập.
Đồng bộ tài khoản