Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên sinh năm học 2011-2012- tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Trần Thị Diễm Uyên | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

0
125
lượt xem
9
download

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên sinh năm học 2011-2012- tỉnh Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho lúa than cao,hạt tròn lai với lúa than thấp hạt dài. F1 thu được toàn lúa thân cao,hạt dài.Cho F1 giao phấn,thu được F2: 56.25% than cao,hạt dài : 18.75% thân cao,hạt tròn : 18.75% thân thấp,hạt dài :6.25% thân thấp,hạt tròn. Biết rằng mỗi gen xác định một tính trạng. Tìm kiểu gen,kiểu hình của P để ngay F1 phân tính về hai tính trạng có tỉ lệ kiểu hình theo mỗi trường hợp .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên sinh năm học 2011-2012- tỉnh Quảng Ngãi

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2011-2012 QUÃNG NGÃI Môn thi: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: (1.0 điểm) Trình bày cơ chế đóng,mở cơ vòng môn vị ở dạ dày của người. Sự đóng mở cơ,vong môn vị có ý nghĩa gì? Câu 2: (1.0 điểm) Miễn dịc là gì?Nêu rõ tác dụng của mỗi loại bạch cầu trong việc bảo vệ cơ thể. Câu 3: (2.0 điểm) So sánh biến dị tổ hợp và đột biến gen. Câu 4: (1.5 điểm) Một gen có 3510 liên kết hidro,tổng hợp một phân tử mArn có tỷ lệ A:U:G:X=1:2:3:4. Tính: a. Chiều dài của gen. b. Số lượng từng loại nucleotic trong gen. Câu 5: (2.5 điểm) Cho lúa than cao,hạt tròn lai với lúa than thấp hạt dài. F1 thu được toàn lúa thân cao,hạt dài.Cho F1 giao phấn,thu được F2: 56.25% than cao,hạt dài : 18.75% thân cao,hạt tròn : 18.75% thân thấp,hạt dài :6.25% thân thấp,hạt tròn. Biết rằng mỗi gen xác định một tính trạng. Tìm kiểu gen,kiểu hình của P để ngay F1 phân tính về hai tính trạng có tỉ lệ kiểu hình theo mỗi trường hợp sau: 1) 3:3:1:1 2) 1:1:1:1 Câu 6: (1.0 điểm) Giới hạn sinh thái là gì? Giới hạn sinh thái có liên quan như thế nào đến sự phân bố của loài? Câu 7: (1.0 điểm) Cho các quan hệ sinh thái sau: a. Cáo ăn gà. b. Dây tơ hồng trên thân cây gỗ. c. Vi khuẩn nốt sần sống trong cây họ đậu. d. Sâu bọ sống nhờ trong các tổ mối,kiến. -----------Hết---------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản