Gíao án 6 - VỆ SINH Ở TUỔI DẬY THÌ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
200
lượt xem
23
download

Gíao án 6 - VỆ SINH Ở TUỔI DẬY THÌ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nêu những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì. - Xác định những việc nên và không nên làm để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì. - Hình trang 18, 19 SGK. - Các phiếu ghi một số thông tin về những việc nên làm để bảo vệ sức khỏe ở tuổi dậy thì. - Mỗi HS chuẩn bị một thẻ từ, một mặt ghi chữ Đ (đúng), mặt kia ghi chữ S (sai).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - VỆ SINH Ở TUỔI DẬY THÌ

  1. Bài 8: V SINH TU I D Y THÌ I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS có kh năng: - Nêu nh ng vi c nên làm gi v sinh cơ th tu i d y thì. - Xác nh nh ng vi c nên và không nên làm b o v s c kh e v th ch t và tinh th n tu i d y thì. II. dùng d y h c: - Hình trang 18, 19 SGK. - Các phi u ghi m t s thông tin v nh ng vi c nên làm b o v s c kh e tu i d y thì. - M i HS chu n b m t th t , m t m t ghi ch ( úng), m t kia ghi ch S (sai). III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: ng não. M c tiêu: HS nêu ư c nh ng vi c nên làm gi v sinh cơ th tu i d y thì. Cách ti n hành: - GV gi ng và nêu tv n . - HS l ng nghe. - GV s d ng phương pháp ng não, - HS phát bi u ý ki n. yêu câu m i HS trong l p nêu ra m t ý ki n ng n g n tr l i câu h i. - Ch t l i nh ng vi c làm c n thi t gi v sinh cơ th . Ho t ng 3: Làm vi c v i phi u h c t p. - GV chia l p thành nhóm nam và n riêng. - Phát cho m i nhóm m t phi u h c
  3. t p. Nam nh n phi u “V sinh cơ quan sinh d c nam”. N nh n phi u “V sinh cơ quan sinh d c n ”. - Ch a bài t p theo t ng nhóm nam, n . Ho t ng 4: Quan sát tranh và th o lu n. M c tiêu: HS xác nh ư c nh ng vi c nên và không nên làm b o v s c kh e v th ch t và tinh th n tu i d y thì. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - Nhóm trư ng i u khi n nhóm mình quan sát các hình 4, 5, 6, 7 trang 19 SGK và tr l i các câu h i.
  4. - Cho HS trình bày k t qu . - i di n t ng nhóm tr l i. - GV nh n xét. K t lu n: Ho t ng 5: Trò chơi “T p làm di n gi ”. M c tiêu: Giúp HS h th ng l i nh ng ki n th c ã h c v nh ng vi c nên làm tu i d y thì. Cách ti n hành: - GV giao nhi m v và hư ng d n. - HS l ng nghe. - Cho HS trình bày. - Cho HS tr l i câu h i. - GV nh n xét.
  5. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản