Sợ con

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
6
download

Sợ con

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đa số các gia đình ở thành phố chỉ có 1-2 con nên mọi tình cảm, vật chất được đổ dồn cho chúng. Xã hội đang phải đối mặt với hội chứng mới… “Mẹ xin phép Bống cho mẹ đi vệ sinh một tí nhé”. Nếu con của Dung gật đầu, Dung mới được đi, nếu con bé không chịu Dung tiếp tục phải sử dụng những lời lẽ ngon ngọt hơn đến khi nào con đồng ý mới được đi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sợ con

  1. S con a s các gia ình thành ph ch có 1-2 con nên m i tình c m, v t ch t ư c d n cho chúng. Xã h i ang ph i i m t v i h i ch ng m i… “M xin phép B ng cho m i v sinh m t tí nhé”. N u con c a Dung g t u, Dung m i ư c i, n u con bé không ch u Dung ti p t c ph i s d ng nh ng l i l ngon ng t hơn n khi nào con ng ý m i ư c i. Bé s … không ăn Dung gi i thích: “Con em ghê g m l m, nhi u l n em c rón rén i, nó khóc thét lên, sau ó ph i d n m t. Nhi u lúc, sáng s m th y con còn ng say sưa, tư ng con ch ng “qu n lý” mình n a, ai dè m i bư c ư c m y bư c bé ã khóc toáng lên”. Còn Nga, m t bà m tr m i có con hai tu i, cũng v i vàng k t lu n: “V i nh ng a tr c ng u, t t nh t c chi u theo ý nó, ch tr con bây gi khôn quá, tìm cách i phó cũng th y m t”. Nga k , lúc con m y tháng
  2. tu i cha m nghĩ con nh xíu chưa bi t nên tìm m i cách làm hài lòng con. a s các gia ình thành ph ch có 1-2 con nên m i tình c m, v t ch t ư c d n cho chúng Ch c n con khóc lên m t ti ng là c gia ình t ông bà ngo i nv ch ng Nga u xo n lên, ra s c oán ý tìm cách d dành. Ngư i l y s a, ngư i l y chơi, ngư i l y nư c… khi nào con h t khóc m i thôi. L n lên,
  3. con quen thói òi cái gì là m i ngư i ph i chi u, n u không con s khóc r i ra “chiêu” ói. S con không ăn l i m nên cha m ti p t c chi u chu ng. L n hơn s … không h c n tu i i h c, cha m l i s con không ăn s m không h c ư c. M ng nhi u quá con căng th ng th n kinh h c không vô. n trư ng dùng, qu n áo, ti n quà không b ng b n b ng bè s con t i thân, m c c m, b n bè xa lánh, d n n tr m c m… H c l p 8, m i l n có i m t t thì Hoàng khoe toáng lên, c nhà v tay, thư ng th trò chơi, ĩa game… Nhưng m i l n i m kém thì Hoàng m i, n u m phát hi n ho c cô giáo ph n ánh thì Hoàng b ăn, i th ng vào nhà v sinh ng i cho n khi nào m ho c ba ph i d dành h t l i m i ra. Còn Hương, dù ti ng Anh không gi i nhưng năm nào cũng i du h c hè. Ba m Hương ph i treo gi i thư ng như v y Hương h c hành cho t t c năm. H ng ngày, i h c v n c a là ba ra d t xe, m nh t c p sách. Năm nay l p 12 r i nhưng Hương v n c là m t a tr ng nh. Vui thì líu lo, g p chuy n b c mình trư ng là leo lên phòng óng kín c a. Có l n, Hương không nói gì v i ba m n c tu n, khi n ba m tư ng con b tr m c m. n trư ng g p cô giáo, h i ra m i bi t Hương yêu m t
  4. c u h c l p trên, gi c u ta i du h c r i nên Hương b s c. Ba m Hương ành ph i h a hè năm ó cho Hương sang M du h c hè có cơ h i g p b n. L n h n thì s … m t con B t u l n là con cái không thích i cùng cha m n a. i ám cư i h hàng, du l ch, v quê thăm ông bà… n u không có bi n pháp c ng r n là các c u m, cô chiêu n i ra các lý do “không i ư c”. i u này là bư c u tiên khi n các ông b , bà m b ng th y con mình tu t kh i vòng tay. Bư c vào năm th hai i h c, Tu n b t u òi ra riêng. M Tu n không ng ý vì “không ai chăm sóc ăn u ng, qu n lý gi gi c”. Nhưng Tu n nh t quy t i, dù m khóc lóc, ba d a c t tr c p. Tr i không ch u t thì t ph i ch u tr i thôi, Tu n v n i mà m thì c h ng tu n ph i sang nơi Tu n gom qu n áo v gi t, d n d p nhà c a, còn ba Tu n không nh ng không c t mà còn ph i t thân i n p ti n thuê nhà cho con. Bà Hư ng, khi con trai l y v , bà ch thích cô con dâu v a x u ngư i v a ch bi t n u ăn. u tranh mãi không ư c, ông bà ành g t u, vì n u không ng ý thì m t con. “Thôi nó l y v d thì nó ch u v y, ch mình làm
  5. căng quá, nó b nhà i thì mình coi như m t th ng con trai luôn còn gì”- bà Hư ng than th . Còn bà Nh t thì lâu nay n i ti ng c xóm vi c chi u con dâu. Con dâu i làm v là nhà c a g n gàng, ch bao gi ph i làm b t c vi c nhà, t n u cơm, r a chén. “Thôi thì mình chi u nó nó chi u con trai mình. Ch nó khó ch u nó l i xui con mình ra riêng thì mình m t con”- bà Nh t nói. Các bà m , dù con l n i l y ch ng, l y v , m i l n con v thăm l i nh to h i han xem thích ăn gì, u ng gì làm món th t ãi, h u mong con cái năng qua l i. “Chúng tôi già r i, không c n con n cho ti n, ch c n chúng nó n ăn cùng b a cơm cho nh . a nào có con c mang v ây, v t v cũng v n g ng chăm, còn hơn chúng nó ưa i nh ôsin r i l i yêu ôsin hơn yêu b m ”- bà Hư ng chia s .
Đồng bộ tài khoản