intTypePromotion=1

Sổ tay đào tạo giảng viên ToT phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD: Phần 2

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
78
lượt xem
12
download

Sổ tay đào tạo giảng viên ToT phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 của "Sổ tay đào tạo giảng viên ToT phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD" gồm có những nội dung chính sau: Phổ biến kết quả – Nhân rộng, áp dụng trên diện rộng; kỹ năng và kiến thức đào tạo cơ bản (Phần 1: Giới thiệu đào tạo và học tập; phần 2: Thiết kế đào tạo, chiến lược đào tạo, mục tiêu đào tạo và kế hoạch bài giảng; phần 3: Phương pháp đào tạo; phần 4: Kỹ năng hỗ trợ và huấn luyện/kèm cặp). Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay đào tạo giảng viên ToT phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD: Phần 2

Chương 11<br /> <br /> Phổ biến kết quả – Nhân rộng, áp dụng trên diện rộng<br /> <br /> <br /> Kế hoạch bài giảng<br /> <br /> 11.1. Kế hoạch bài giảng 11.1: Hội thảo đầu<br /> bờ<br /> Mục tiêu:<br /> Kết thúc bài giảng, học viên có thể:<br /> <br />  Điều hành được hội thảo đầu bờ.<br /> <br /> Trải nghiệm<br /> Mời 1 học viên có kinh nghiệm kể lại các<br /> bước tổ chức một cuộc hội thảo đầu bờ. Học<br /> viên kể lại các bước tổ chức hội thảo ở địa<br /> phương mình.<br /> Hoặc<br /> <br />  Viết tài liệu tóm tắt về mô hình thử<br /> nghiệm (mới về cái gì, thành công, nhân<br /> rộng).<br /> <br />  Hướng dẫn cho nông dân viết tài liệu về<br /> <br /> Giảng viên có thể cho học viên xem phim<br /> video: Hội thảo đầu bờ (phim ngắn 7). Học viên<br /> xem phim và đưa ra nhận xét.<br /> <br /> mô hình thử nghiệm.<br /> Những vật liệu cần thiết<br /> Bảng, viết, giấy A0.<br /> <br /> Phân tích<br /> Mời cả lớp đóng góp ý kiến. Ghi nhận lại<br /> các ý kiến. Cám ơn học viên.<br /> <br /> Thời gian: 180 phút.<br /> Các bước thực hiện:<br /> Tạo hứng thú<br /> Mời cả lớp đứng thành vòng tròn tham gia<br /> trò chơi “Thuyền cứu nạn”. Giảng viên hướng<br /> dẫn: “Chúng ta đang đi du lịch Hạ Long. Tàu<br /> không số của chúng ta có sự cố. Các bạn chú ý<br /> sẽ có thuyền cứu nạn đến ngay. Sau đó hô to:<br /> “Thuyền cứu nạn 3 người”. Học viên bắt nhóm<br /> lại với nhau, mỗi nhóm 3 người. Người chậm<br /> chân sẽ không vào nhóm được, thua cuộc và sẽ<br /> bị phạt theo yêu cầu của lớp.<br /> Giảng viên nói ý nghĩa: Phải có sự phối<br /> hợp ăn ý giữa các thành viên (3 người) thì không<br /> bị phạt. Chuyển ý: Như vậy để tổ chức thành<br /> công “Hội thảo đầu bờ” chúng ta phối hợp như<br /> thế nào? Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với<br /> nhau chủ đề: “Hội thảo đầu bờ”.<br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> <br /> Học viên cho ý kiến.<br /> Giảng viên chuyển ý: Nhìn chung các ý<br /> kiến của quý Anh/Chị rất phong phú. Như vậy<br /> để cuộc hội thảo thành công phải chuẩn bị thật<br /> chu đáo và qua 3 bước: Chuẩn bị trước hội thảo,<br /> trong hội thảo và rút kinh nghiệm sau hội thảo.<br /> Chia lớp thành 3 nhóm để thảo luận các bước<br /> trên.<br /> Rút ra bài học<br /> Để cuộc hội thảo thành công phải chuẩn<br /> bị thật chu đáo và qua 3 bước nêu trên:<br /> Học viên trình bày báo cáo của từng<br /> nhóm<br /> Giảng viên nhấn mạnh một số lưu ý cần<br /> thiết..<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 81<br /> <br /> Áp dụng<br /> Mời 1 nhóm 4 học viên thực hiện bước 2 Tổ chức cuộc hội thảo đầu bờ. Cả lớp nhận xét.<br /> <br /> Sử dụng phim ngắn như hướng dẫn ở<br /> Phần 3 (Nội dung chính của cuốn Sổ tay) trong<br /> các bài giảng. Sau khi xem xong học viên có thể<br /> thảo luận và góp ý bổ sung.<br /> <br /> Lưu ý dành cho giảng viên:<br /> Nếu có các hoạt động tạo hứng thú cần<br /> dẫn nhập được vào nội dung chính của bài<br /> giảng.<br /> <br /> 82 I PAEX I 2008-2012<br /> <br /> Nguồn: Võ Thanh Mạnh, Phạm Thị Như- Giảng<br /> viên ToT nòng cốt tỉnh An Giang<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> <br /> 11.2 . Tài liệu phát tay: Phổ biến kết quả, rút kinh nghiệm<br /> 1 . Phương thức chia sẻ kết quả thử nghiệm<br /> - Mời nông dân trong và ngoài Câu lạc bộ, lãnh đạo cơ quan, đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Phụ<br /> nữ) tham gia hội thảo đánh giá.<br /> - Tổ chức hội thảo đầu bờ cho các nông dân trong và ngoài Câu lạc bộ, lãnh đạo cơ quan, đoàn<br /> thể (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ).<br /> - Xây dựng và phân phát tờ rơi.<br /> - Phát thanh địa phương/truyền hình/báo chí.<br /> 2 . Tổ chức hội thảo đầu bờ<br /> a. Tại sao phải tổ chức hội thảo đầu bờ?<br /> - Những nông dân tham gia hội thảo có thể quan sát các kỹ thuật mới mà họ chưa áp dụng và họ<br /> có thể làm thử các kỹ thuật này trong điều kiện của họ.<br /> - Những nông dân tham gia hội thảo có thể thấy được điều kiện của các nông dân thực hiện thử<br /> nghiệm có tương tự như họ không. Họ thường tin tưởng các nông dân này hơn là tin tưởng ở các cán<br /> bộ khuyến nông và có thể thảo luận dễ dàng về những thuận lợi và bất lợi của kỹ thuật mới theo sự<br /> hiểu biết của họ.<br /> - Nông dân các Câu lạc bộ được mời tham dự hội thảo có thể có được sự ủng hộ về mặt tinh<br /> thần từ việc chia sẻ kinh nghiệm của họ với những nông dân khác.<br /> - Thiết lập mối liên hệ giữa các thôn xã, mà có thể sẽ là cơ sở cho những trao đổi, giao lưu trong<br /> tương lai cho các chủ đề khác.<br /> - Trình bày khái niệm PTD (và cũng là động cơ thúc đẩy cho việc xây dựng Câu lạc bộ mới).<br /> - Tán thưởng việc thực hiện thành công tiến trình PTD.<br /> b. Khi nào thì tổ chức hội thảo đầu bờ?<br /> Phần lớn hội thảo đầu bờ được tổ chức sau khi đánh giá sự thành công của thử nghiệm PTD ở<br /> Câu lạc bộ nông dân với kết quả tốt.<br /> c. Ai tham gia hội thảo đầu bờ?<br /> - Các nông dân xung quanh thôn, xã - là những người sống trong cùng điều kiện sinh thái và<br /> điều kiện kinh tế xã hội.<br /> - Lãnh đạo thôn, xã, huyện.<br /> - Lãnh đạo các cơ quan đoàn thể.<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 83<br /> <br /> - Những người ra quyết định hoặc chính sách của cơ quan khuyến nông.<br /> - Các cơ quan liên quan như các trung tâm nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông<br /> thôn, các thành phần tư nhân (như đại diện các công ty phân bón, công ty giống).<br /> d. Các hoạt động trong buổi hội thảo đầu bờ<br /> Cán bộ khuyến nông/Chủ nhiệm Câu lạc bộ giới thiệu (mục tiêu hội thảo, giới thiệu khách mời,<br /> giới thiệu lịch trình hội thảo)<br /> Nông dân tham gia thử nghiệm trình bày:<br /> - Kết quả của phân tích cây vấn đề và các vấn đề chính.<br /> - Các giải pháp khả thi và lý do tại sao chọn chủ đề chuyên biệt thử nghiệm (Tại sao Câu lạc bộ<br /> chọn kỹ thuật này để thử nghiệm).<br /> Những giả thuyết thử nghiệm (Làm thử nghiệm này hy vọng sẽ...).<br /> - Kế hoạch thử nghiệm (Nêu lại các hoạt động chính yếu của quá trình làm thử nghiệm).<br /> - Đánh giá thử nghiệm (Trình bày bảng đánh giá kết quả, kết luận là thử nghiệm thành công ở<br /> mức độ nào).<br /> Thảo luận/ trao đổi giữa nông dân thực hiện thử nghiệm và khách tham dự.<br /> Tham quan thực tế.<br /> Trở về điểm hội thảo để trao đổi, thảo luận tiếp.<br /> Kết thúc.<br /> Điều cốt yếu quan trọng là nông dân tham gia thử nghiệm trình bày kết quả trong cuộc hội thảo<br /> chứ không phải là cán bộ khuyến nông. Vì mục đích của hội thảo đầu bờ không phải thuyết phục hay<br /> giảng dạy các nông dân khác, mà là để những nông dân tham gia hội thảo hiểu tiến trình PTD và<br /> khuyến khích họ ra quyết định và tự thử nghiệm. Do đó tính trực quan các hoạt động của nông dân<br /> trong suốt tiến trình PTD giữ vai trò chính yếu để phổ biến các ý tưởng. Có thể sử dụng các phương<br /> tiện truyền thông khác nhau để trình diễn các bước trong tiến trình PTD, như bảng di động với các bản<br /> đồ, sơ đồ, kết quả ma trận xếp hạng, động não, sơ đồ mặt cắt, hoặc hình ảnh, video… Một người đại<br /> diện Câu lạc bộ có thể giải thích với khách tham gia hội thảo về các bước khác nhau của tiến trình<br /> PTD. Mối tương hỗ mạnh giữa các nông dân nên được khuyến khích. Hội thảo đầu bờ nên được tổ<br /> chức tại nhà của một thành viên trong Câu lạc bộ, tốt nhất là ở nhà một nông dân thực hiện thử<br /> nghiệm. Nên tránh tổ chức hội thảo ở trường, văn phòng của ấp, xã.<br /> <br /> 84 I PAEX I 2008-2012<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> <br /> e. Vai trò của cán bộ khuyến nông trước và trong buổi hội thảo đầu bờ<br /> Trước buổi hội thảo:<br /> • Giúp đỡ chọn và mời người tham dự (lưu ý tới giới tính và tuổi tác).<br /> • Giúp lập kế hoạch hội thảo đầu bờ và xây dựng lịch trình.<br /> • Giúp chuẩn bị địa điểm, vật liệu tổ chức hội thảo (băng-rôn, che rạp, mượn - thuê bàn ghế, loa<br /> phát thanh, nước uống, đặt tiệc...).<br /> • Giúp chuẩn bị trình bày kết quả thử nghiệm.<br /> • Giúp kêu gọi tài chính (từ cơ quan liên quan, tìm nhà tài trợ tư nhân như các công ty giống,<br /> phân bón, thuốc bảo vệ thực vật).<br /> Trong buổi hội thảo:<br /> • Giới thiệu và thảo luận các ý kiến của buổi hội thảo.<br /> • Giúp đỡ giải thích rõ ràng các mục tiêu.<br /> • Ghi biên bản, ý kiến hội thảo để làm tư liệu báo cáo hoặc làm cơ sở cho các thảo luận xây<br /> dựng kế hoạch thử nghiệm tiếp theo.<br /> • Tập hợp các hóa đơn, chứng từ liên quan vật liệu, trà nước...<br /> 11.1<br /> 11.3.. Tài liệu phát tay: Cách xây dựng tờ bướm kỹ thuật của bà con nông dân<br />  Để phổ triển các kết quả thử nghiệm thành công, tài liệu bướm là một trong những phương<br /> tiện chuyển tải rất hữu ích. Một số kinh nghiệm chia sẻ khi thực hiện tài liệu bướm có sự tham<br /> gia của người dân (là người trực tiếp thử nghiệm) bao gồm các bước sau:<br />  Bước 1: Các thành viên thực hiện thử nghiệm tự ghi lại quy trình kỹ thuật đã áp dụng.<br />  Bước 2: Cán bộ khuyến nông hỗ trợ, giúp đỡ Câu lạc bộ gọt dũa lại từ ngữ và bổ sung thêm<br /> hình ảnh kỹ thuật phù hợp, cũng như kết cấu và bố cục hay trình bày một tờ bướm.<br />  Bước 3: Cán bộ khuyến nông cùng với CLB xem lại nội dung có dễ hiểu với bà con hay<br /> không, có đúng theo ý bà con viết hay không.<br />  Bước 4: Sau khi hoàn thành cơ bản nội dung và hình thức của tờ bướm, cán bộ khuyến nông<br /> chuyển cho lại Câu lạc bộ để hoàn thiện sản phẩm và in ấn.<br /> (Nguồn: Trung tâm khuyến nông tỉnh Sóc Trăng)<br /> <br /> Sổ tay đào tạo giảng viên ToT<br /> Phát triển kỹ thuật có sự tham gia - PTD<br /> <br /> 2008- 2012 I PAEX I<br /> <br /> 85<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2