Sổ tay thuế Việt Nam 2017

Chia sẻ: Võ Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
20
lượt xem
3
download

Sổ tay thuế Việt Nam 2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ tay thuế Việt Nam 2017 sau đây giúp các bạn biết được các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bất động sản, thuế bảo vệ môi trường,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay thuế Việt Nam 2017

www.pwc.com/vn<br /> <br /> Sổ tay thuế<br /> Việt Nam 2017<br /> <br /> 2<br /> <br /> PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2017<br /> <br /> Mục Lục<br /> Hệ Thống Thuế<br /> <br /> 6<br /> <br /> • Tổng quan<br /> Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)<br /> • Thuế suất<br /> • Ưu đãi thuế TNDN<br /> • Xác định thu nhập chịu thuế TNDN<br /> • Các khoản chi không được trừ và được trừ<br /> • Chuyển lỗ<br /> • Kê khai và nộp thuế<br /> • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài<br /> <br /> 7<br /> <br /> Giá chuyển nhượng<br /> • Định nghĩa các bên liên kết<br /> • Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết<br /> • Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết<br /> <br /> 13<br /> <br /> Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)<br /> • Phạm vi áp dụng<br /> • Phương pháp nộp thuế NTNN<br /> • Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần<br /> <br /> 15<br /> <br /> Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn<br /> <br /> 21<br /> <br /> Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)<br /> • Phạm vi áp dụng<br /> • Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT<br /> • Đối tượng không chịu thuế GTGT<br /> • Thuế suất<br /> • Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu<br /> • Phương pháp tính, kê khai và nộp thuế GTGT<br /> • Chiết khấu và khuyến mãi<br /> • Hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng nội bộ<br /> • Kê khai, nộp thuế<br /> • Hoàn thuế<br /> • Hóa đơn<br /> <br /> PwC<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3<br /> <br /> PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2017<br /> <br /> Thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”)<br /> • Giá tính thuế TTĐB<br /> • Khấu trừ thuế TTĐB<br /> • Thuế suất thuế TTĐB<br /> Thuế tài nguyên<br /> <br /> 31<br /> <br /> Thuế bất động sản<br /> <br /> 32<br /> <br /> Thuế bảo vệ môi trường<br /> <br /> 33<br /> <br /> Thuế xuất nhập khẩu<br /> • Thuế suất<br /> • Cách tính thuế<br /> • Miễn thuế<br /> • Hoàn thuế<br /> • Thuế xuất khẩu<br /> <br /> 34<br /> <br /> Thuế thu nhập cá nhân<br /> • Đối tượng cư trú thuế<br /> • Năm tính thuế<br /> • Thu nhập từ tiền lương/ tiền công<br /> • Thu nhập ngoài tiền lương/ tiền công<br /> • Thu nhập không chịu thuế<br /> • Khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài<br /> • Các khoản giảm trừ thuế<br /> • Thuế suất<br /> • Đăng ký, kê khai, nộp thuế<br /> <br /> 37<br /> <br /> Các khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế<br /> và bảo hiểm thất nghiệp<br /> <br /> 42<br /> <br /> Thuế khác<br /> <br /> 43<br /> <br /> Kiểm tra/ thanh tra thuế và các mức phạt<br /> <br /> 44<br /> <br /> Kế toán và kiểm toán<br /> <br /> 45<br /> <br /> Phụ lục I - Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần<br /> <br /> 46<br /> <br /> Dịch vụ của PwC tại Việt Nam<br /> <br /> 49<br /> <br /> Địa chỉ liên hệ<br /> <br /> 4<br /> <br /> 29<br /> <br /> 51<br /> <br /> PwC<br /> <br /> PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2017<br /> <br /> Tóm lược về hệ thống thuế Việt Nam<br /> Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật<br /> về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến<br /> thời điểm 01/03/2016.<br /> Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp<br /> dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng<br /> giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn<br /> của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.<br /> <br /> PwC<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản