intTypePromotion=1
ADSENSE

Sự cản trở đối với người dân khi tham gia vào hoạt động homestay tại thành phố Huế

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

15
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của nghiên cứu này là để tìm ra các yếu tố ngăn chặn của người dân tham gia vào các hoạt động Homestay ở thành phố Huế. Một cuộc điều tra về một số hộ gia đình ở phường Thủy Biều và phường Kim Long tại thành phố Huế phát hiện ra rằng: hiện tại người dân không muốn tham gia vào các hoạt động ở tại thành phố Huế vì một số rào cản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự cản trở đối với người dân khi tham gia vào hoạt động homestay tại thành phố Huế

  1. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học SỰ CẢN TRỞ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN KHI THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG HOMESTAY TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Phan Thị Thái* Khoa Du Lịch – Đại Học Huế *Tác giả liên lạc: thaiphan0108@gmail.com TÓM TẮT Mục tiêu của nghiên cứu này là để tìm ra các yếu tố ngăn chặn của người dân tham gia vào các hoạt động Homestay ở thành phố Huế. Một cuộc điều tra về một số hộ gia đình ở phường Thủy Biều và phường Kim Long tại thành phố Huế phát hiện ra rằng: hiện tại người dân không muốn tham gia vào các hoạt động ở tại thành phố Huế vì một số rào cản. chẳng hạn như: giáo dục và kỹ năng, kinh tế, chính quyền địa phương, kinh doanh, truyền thông. Dựa trên dữ liệu được đánh giá và phân tích, tác giả đề xuất một số giải pháp: xây dựng mô hình trang web: Hệ thống Homestay tại thành phố Huế trên Internet, cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các hộ muốn tham gia hệ thống Homestay mặc dù thiếu vốn, thành lập một địa phương Ban quản lý du lịch, tập trung vào việc cung cấp kiến thức về du lịch và khách sạn để nâng cao trình độ và kỹ năng để thúc đẩy sự tham gia của người tham gia các hoạt động Homestay tại thành phố Huế, tăng cường phát triển du lịch Thừa Thiên Huế, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Từ khóa: Du lịch Homestay, sự cản trở, sự tham gia, người dân địa phương. BARRIER AFFECT DECISSION TO LOCAL PARTICIPATE IN HOMESTAY TOURISM AT HUE CITY Phan Thi Thai* Faculty of Hospitality And Tourism - Hue University *Corresponding Author: thaiphan0108@gmail.com ABSTRACT This research’s target is to find out the preventing factors of people from participating in Homestay activities in Hue City. An investigation of a number of households in Thuy Bieu Ward and Kim Long Ward in Hue City founds that: currently local people do not want to participate in Homestay activities in Hue City because of some barriers. such as: education and skills, economy, local government, business, media. Based on the evaluated and analyzed data, the Author proposed some solutions: building website model: Homestay system in Hue City on the Internet, providing preferential loans to households who want to participate in the Homestay system despite the lack of capital, setting up a local tourism management board, focusing on providing knowledge on tourism and hospitality to improve the level of knowledge and skills to promote participation of people participating in Homestay activities in Hue City, enhancing the development of Thua Thien Hue tourism, increasing income for local people. Keywords: Homestay tourism, barriers, participate, local. TỔNG QUAN và có bề dày truyền thống lịch sử- văn Nằm ở dải đất hẹp của miền Trung Việt hóa, Huế thật sự là một thành phố đẹp Nam, đa dạng về cảnh quan thiên nhiên và là nơi lý tưởng để du lịch. Là kinh 727
  2. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học đô của triều Nguyễn, hệ thống làng, xã người dân khi tham gia vào hoạt động và phủ ở Thừa Thiên-Huế đã phát triển Homestay, từ đó đề xuất ra những giải mạnh với hàng nghìn ngôi nhà vườn pháp thúc đẩy sự tham gia của người mang đậm kiến trúc của ngôi nhà Việt. dân vào hoạt động Homestay tại Thành những khu vực nhà vườn quanh Huế, phố Huế. những làng nghề truyền thống gần Huế. Những nơi này có không gian hết NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG sức đẹp và cũng có cái để du khách trải PHÁP NGHIÊN CỨU nghiệm. Đó là những vùng như Kim Phương pháp thu thập số liệu Long, Thủy Biều. Đây là những vùng Thông qua các nghiên cứu, tài liệu nhà vườn đặc trưng của Huế. Ở đó còn trước đây và việc điều tra thực tế nhóm lưu giữ nhiều ngôi nhà rường có lối đã đề xuất nên biến kỳ vọng về các yếu kiến trúc hết sức đặc sắc. Bên cạnh đó, tố cản trở người dân khi tham gia hoạt Huế cũng được biết đến là cái nôi ẩm động Homestay tại Thành Phố Huế để thực của Việt Nam, với rất nhiều món tiến hành khảo sát như sau: trình độ ăn độc đáo, những làng nghề truyền học vấn và kỹ năng, kinh tế, văn hóa, thống như: Làng Hương, nghề đúc chính quyền địa phương, doanh nghiệp đồng, làng thuê,... mang lại cho du và truyền thông. khách những trải nghiệm về văn hóa Để có thể tìm hiểu được những rào cản Huế, cuộc sống người dân ở đây của người dân khi tham gia vào hoạt Homestay là một loại hình dịch vụ lưu động Homestay, tác giả đã tiến hành trú. Nó ra đời là để đáp ứng ít nhất hai điều tra, phỏng vấn những hộ gia đình nhu cầu của những người đi du lịch - tại phường Thủy Biều và phường Kim được trải nghiệm với đời sống của Long, Thành phố Huế thông qua thiết người dân bản địa và tiết kiệm. Mà đã kế bảng hỏi nhằm thu thập ý kiến của nói đến tiết kiệm thì phải rẻ. Rẻ nhưng người dân với các câu hỏi liên quan không được luộm thuộm mà phải đáp đến nội dung của đề tài. ứng nhu cầu của du lịch. Và điểm đến Do giới hạn về thời gian và kinh phí, phải có cái để trải nghiệm - có thể là đặc biệt trong 2 phường này có nét đặc thiên nhiên đẹp, không gian văn hóa, sắc về văn hóa như làng nghề truyền đời sống thường nhật phong phú, sinh thống, điều kiện đặc thù có thể phát động, có nét riêng của người dân bản triển dịch vụ Homestay nên nhóm tác địa. Ở Huế có đầy đủ những yếu tố cho giả chỉ lựa chọn phường Kim Long và loại hình du lịch này phát triển. phường Thủy Biều để khảo sát. Việc phát triển loại hình du lịch Số lượng mẫu điều tra: Số phiếu phát Homestay là hướng đi đang được ra là 110 phiếu, số phiếu thu về là 108 khuyến khích nhằm góp phần đa dạng phiếu. Trong quá trình chọn lọc, tác giả hóa sản phẩm du lịch trên vùng đất Cố loại bỏ 8 phiếu không hợp lệ do người đô Huế. Đây là loại hình du lịch còn rất trả lời điền thiếu thông tin nhiều tiềm năng nhưng chưa có sự liên Phương pháp phân tích số liệu kết phát triển. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng Như vậy, qua đây ta có thể thấy rằng: phương pháp phân tích thống kê mô tả sự phát triển của du lịch Homestay của (các chỉ tiêu như tần suất, số trung Thành phố Huế vẫn chưa thật sự tương bình, độ lệch chuẩn, phần trăm…) để xứng với tiềm năng của mảnh đất Cố phân tích các yếu tố cản trở người dân đô. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu khi tham gia vào hoạt động du lịch này là nghiên cứu các yếu tố cản trở Homestay tại Thành phố Huế. Bên 728
  3. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học cạnh đó tác giả kết hợp sử dụng “Kinh tế”, đều được người dân đồng ý, phương pháp phân tích phương sai một với chỉ số mean lớn hơn 4. Trong đó chiều (Oneway – ANOVA) : phân tích đặc biệt là ý kiến “ Ông/Bà thiếu sự hỗ sự khác biệt trong đánh giá giữa các trợ về nguồn vốn từ bên ngoài (địa nhóm cộng đồng theo các nhân tố nhân phương, công ty lữ hành,...), là ý kiến khẩu học như: giới tính, độ tuổi, nghề có sự đồng ý cao của người dân, lần nghiệp,....Đồng thời, phương pháp lượt tương đương với 4.18. Với ý kiến tham vấn chuyên gia được sử dụng để “ Nguồn thu nhập từ hoạt động tham chiếu các giải pháp nhằm đáp Homestay mang lại không ổn định” ứng tính khoa học và tính thực tiễn của (4,03)“Ông/ Bà không có đủ vốn để tự các giải pháp được đề xuất trong mình đầu tư vào hoạt động Homestay” nghiên cứu. (4,04) cũng được người dân hoàn toàn đồng ý, cho rằng nó cũng là nguyên KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN nhân, rào cản khiến họ e ngại trong Mức độ tham gia vào hoạt động việc tham gia vào hoạt động Homestay Homestay. Kết quả ở biểu đồ 1 cho thấy có đến Yếu tố “Văn hóa” 86% người dân chưa từng tham gia “Văn hóa” không là rào cản đối với hoạt động Homestay tại địa phương và người dân trong việc tham gia vào hoạt chỉ có 14% người dân đã từng tham động Homestay. Tất cả các chỉ tiêu gia. Điều này cho thấy rằng với tiềm trong yếu tố đều được người dân không năng, điều kiện phát triển Homestay, đồng ý. Bởi đối với người dân, họ vẫn người dân nhận thức được những lợi cảm thấy vui, thích ứng được văn hóa ích mà hoạt động Homestay mang lại của khách du lịch, sẵn sàng chào đón nhưng họ vẫn chưa từng gia hoạt động khách du lịch đến với nhà, bỏ qua du lịch này, bởi họ nhận thấy khi tham những cản trở về văn hóa, tôn giáo. gia họ gặp rất nhiều rào cản. Chính vì vậy, yếu tố “văn hóa” có sự Qua kết quả điều tra cho ta thấy rằng ảnh hưởng rất ít đển việc tham gia vào những yếu tố liên quan đến “ Trình độ hoạt động Homestay của người dân địa học vấn và kỹ năng” là những yếu tố phương. quan trọng để xác định những rào cản Yếu tố “Chính quyền địa phương, người dân khi tham gia vào hoạt động doanh nghiệp” Homestay. Đặc biệt, với câu “Ông/Bà Theo kết quả điều tra cho thấy: 2 tiêu chưa từng tham gia vào các lớp tập chí “Người dân không được tham gia huấn, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp đóng góp ý kiến để xây dựng chính vụ du lịch’ được người dân đồng ý cao sách phát triển du lịch địa phương” và nhất (4.2), có đến 40 người hoàn toàn “Thiếu sự chia sẻ quyền lợi, thông tin” đồng ý với câu này. Bởi lẽ đối với hoạt được là rào cản lớn nhất trong yếu tố động Homestay, khi người dân chưa “chính quyền địa phương, doanh được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp” (4,44;4,25). Một tiêu chí cũng kiến thức và nghiệp vụ về du lịch, được đánh giá tương đối cao của người homestay thì người dân không thể nào dân đó là “thiếu ban lãnh đạo tự tin để tham gia vào hoạt động đó, và Homestay tại địa phương” (45%).Bên đó cũng chính là rào cản lớn đối với họ. cạnh đó với tiêu chí: “việc thiếu sự liên Yếu tố “Kinh tế” kết giữa họ với chính quyền địa Qua kết quả điều tra cho ta thấy: tất cả phương, các công ty lữ hành”,người những ý kiến được đưa ra trong yếu tố dân đồng ý với tiêu chí này cũng ở mức 729
  4. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học khá cao, có đến 42 người hoàn toàn giữa người dân với doanh nghiệp- đồng ý (4,19). Riêng tiêu chí về việc chính quyền địa phương nhằm mục “thiếu công bằng, thiên vị giữa các hộ đích tư vấn giúp thay đổi nhận thức cho gia đình, thành viên trong gia đình”, người dân địa phương, chủ động liên người dân đánh giá khá cao (3.66) kết với các công ty lữ hành trong việc Yếu tố “Truyền thông” đưa khách về lưu trú nhà dân. “Việc quảng bá, tiếp thị, truyền thông Vấn đề yếu tố “Truyền thông” cần đào về hoạt động Homestay của Ông/Bà tạo người dân trong việc sử dụng không được tốt”, được người dân đánh Internet để quảng bá hoạt động giá cao (4.58), với khẳng định Homestay, lập trang website, fanpage “Ông/Bà phụ thuộc vào việc quảng bá, Facebook, để quảng bá hoạt động truyền thông từ địa phương” cũng Homestay, xây dựng hệ thống được người dân đồng ý (4.26) .Ý kiến Homestay tại Thành phố Huế trên còn lại như “ Ông/Bà khó khăn sử dụng Internet, liên kết, đăng ký bán sản máy tính và truy cập internet để quảng phẩm Homestay thông qua các đại lý bá hoạt động Homestay” cũng được du lịch trực tuyến như booking, agoda, người dân đánh khá cao (3,68), chiếm tripadvisor,.. tỷ lệ người dân hoàn toàn đồng ý thấp nhấp, chỉ 26%. KẾT LUẬN Giải pháp đề xuất Với những lợi thế và tiềm năng nổi Đối với yếu tố trình độ học vấn và kỹ trội, Thành phố Huế có nhiều cơ hội để năng” cần: tập trung bồi dưỡng cho phát triển du lịch Homestay. Tuy người dân về kiến thức du lịch và kỹ nhiên, hiện tại người dân địa phương năng đón tiếp khách nhằm nâng cao không muốn tham gia vào hoạt động trình độ kiến thức và kỹ năng, chính Homestay tại Thành phố Huế, bởi quyền địa phương có thể mở các lớp sơ những rào cản về các yếu tố như: trình cấp đào tạo ngoại ngữ cho người dân độ học vấn và kỹ năng, kinh tế, chính địa phương, cung cấp những bài dạy quyền địa phương, doanh nghiệp, tiếng Anh dưới dạng CD nhạc hay truyền thông. Điển hình như người dân MP3, các loại tệp hoặc kênh youtube cảm thấy họ thiếu các kỹ năng để giao để người dân có thể ở nhà cũng học tiếp với khách du lịch, chưa từng tham được tiếng Anh. gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến Về yếu tố “Kinh tế” cần xây dựng thức và nghiệp vụ du lịch, thiếu sự hỗ chính sách hỗ trợ vay vốn cho người trợ về nguồn vốn từ địa phương, các dân trong hoạt động Homestay, tăng doanh nghiệp, không được tham gia cường và củng cố mối liên kết, hợp tác đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, với các doanh nghiệp, công ty lữ hành quy hoạch phát triển du lịch địa nhằm đảm bảo nguồn khách du lịch và phương và việc quảng bá, tiếp thị, nguồn thu nhập ổn định cho người dân, truyền thông về hoạt động Homestay khuyến khích người dân mở thêm các không được tốt, đó là yếu tố được dịch vụ bổ sung tại nhà như: dịch vụ người dân đánh giá là rào cản khiến họ dạy nấu ăn, dịch vụ hướng dẫn viên, e ngại trong việc tham gia vào hoạt nấu và phục vụ bữa ăn cho khách. động Homestay. Muốn phát triển đồng Yếu tố “Chính quyền địa phương, thời thu hút được sự tham gia của doanh nghiệp”: thành lập ban quản lý người dân vào hoạt động Homestay đòi du lịch Homestay tại địa phương như hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa từ phía một cơ quan đại diện, tổ chức gặp mặt người dân địa phương, doanh nghiệp 730
  5. Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần 20 năm 2018 Kỷ yếu khoa học du lịch, chính quyền địa phương, các cải thiện đời sống, vì mục tiêu phát sở ban ngành. Đây là hướng đi nhằm triển bền vững, văn minh và tiến bộ. TÀI LIỆU THAM KHẢO KWARAMBA, LOVETT, LOUW, & CHIPUMURO, 2012, Emotional confidence levels and success of tourism development for poverty reduction: The South African Kwam eMakana home-stay project, vol 33, Issue 4, pp:885-894. NGUYỄN QUỐC NGHI, NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU, TRẦN NGỌC LÀNH, 2012 “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia tổ chức du lịch cộng đồng của người dân ở tỉnh An Giang”. OI YEE WONG, 2014, “Towards Sustainable Community Development: A Case Study of Homestay Tourism in Sabah”, pp39 PHẠM THỊ MINH CHÍNH, 2016 “Nghiên cứu sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch tại Cù Lao Chàm – Hội An, Quảng Nam”. 731
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2