intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng màu trong tiếp thị phim và áp phích quảng cáo điện ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

106
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn nên có kiến thức như một nhà thiết kế để nhận ra một vài khuynh hướng khi giành thời gian chỉ để xem bộ sưu tập điện ảnh hay nghiên cứu toàn bộ tác phẩm nghệ thuật. Và bạn sẽ nhận thấy rằng có những thực tiễn mà đã được công nghệ thừa nhận chỉ là công việc đơn giản. Vì là một nhà thiết kế đồ họa nên bạn sẽ muốn sao lại những kỹ thuật này bằng cách riêng của mình và cuối cùng thì bạn đã có nguồn tài liệu với kết quả chất lượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng màu trong tiếp thị phim và áp phích quảng cáo điện ảnh

  1. S d ng màu trong ti p th phim và áp phích qu ng cáo i n nh B n nên có ki n th c như m t nhà thi t k nh n ra m t vài khuynh hư ng khi giành th i gian ch xem b sưu t p i n nh hay nghiên c u toàn b tác ph m ngh thu t. Và b n s nh n th y r ng có nh ng th c ti n mà ã ư c công ngh th a nh n ch là công vi c ơn gi n. Vì là m t nhà thi t k h a nên b n s mu n sao l i nh ng k thu t này b ng cách riêng c a mình và cu i cùng thì b n ã có ngu n tài li u v i k t qu ch t lư ng gi ng nhau. M t trong nh ng v n thông thư ng nh t trong thi t k và ti p th phim nh là s d ng màu s c. B n th c s c n b t u hi u ư c nh ng i u này và tôi ây giúp b n làm i u ó, cho dù trong b t kỳ b n thi t k khác l nào c a riêng mình thì nghiêm túc mà nói y chính là nh ng cái s giúp b n tr thành m t nhà thi t k photoshop. Vi c s d ng cân x ng ho c b c c i u ch nh màu s c chi m kho ng 40% th i gian trong qu ng cáo i n nh. B n bi t r ng v n tôi ang nói t i là ch ó chính là c m giác “Hollywood” i v i m t áp phích qu ng cáo b i tông màu ch o thư ng là - vàng ho c xanh dương. Thông thư ng trong m t áp phích qu ng cáo ó, các nhà thi t k s s d ng s cân x ng và b c c i u ch nh màu s c trong su t th i gian thi t k . ây là m t ví d cho b n hi u ư c khái ni m này:
  2. i u này quá ph bi n t i m c m t ngư i m i như b n có th h c ư c cách s d ng nó và nhanh chóng có ư c nh ng b n thi t k ch t lư ng như mong mu n. Trong áp phích u tiên tôi có ba “di n viên” trên m t b c c n n v i b c c i u ch nh cân x ng màu s c phía trên cùng v i nh ng trư t i u khi n ư c ng t hư ng xu ng “các màu ”. Trong áp phích th hai, ch có màu n n là g n như có b c c i u ch nh màu phía trên cũng như phía dư i cùng v i m t vài ánh sáng m ho c s dàn tr i ph u lên các hình nh trên nó (như các tòa nhà, các dãy núi…).
  3. B n cũng có th dùng màu b ng vi c t o ra m t b c c y màu (như là màu xanh dương) ho c b c c i u ch nh màu s c và thay i các hình nh h n h p (ho c b ng k thu t m i nh t) c a b c c màu nh m “ph u” lên ư c các b c c phía dư i. K thu t này cho b n m t s dàn tr i u p n u b n có nhi u b c c nh hơn dư i. Khi b n nghĩ mình v a có ư c i u gì ó t t p, lãng phí th i gian v i nh ng hình nh h n h p và nó thư ng s mang n ch t lư ng t t hơn ho c nh hư ng “phong phú hơn” cho nh ng i u mà b n có. Hãy lưu ý t i tông màu ch o. N u b n nghiên c u các áp phích qu ng cáo i n nh và cách th c gi i thi u, b n s lưu ý i u này r t nhi u (h u h t trong s thích thi t k i n nh); ây là m t i u mà b n mu n sao
  4. chép và có th th c hi n trong Photoshop. Th c s ó không ph i là i u khó làm, b i th tôi hi v ng b n hài lòng r ng tôi ã mang n cho b n m t trong nh ng bí m t l n nh t.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2