intTypePromotion=1

Tăng cường huy động vốn cho vay nông nghiệp tại Ngân hàng công thương Bến Thủy Tp. Vinh - 8

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
103
lượt xem
49
download

Tăng cường huy động vốn cho vay nông nghiệp tại Ngân hàng công thương Bến Thủy Tp. Vinh - 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn vốn mà ngân hàng nhận được tại chỗ là tiền gửi tiết kiệm của cán bộ công chức, thợ thủ công ... là chủ yếu. Ngân hàng có thể xem xét mở rộng hoạt động huy động vốn của thương nhân ở khu vực các chợ ... Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng. 6. Ngân hàng không ngừng hoàn thiện các tiện ích như thanh toán, thu chi hộ,... Điều này có nghĩa rằng ngân hàng phải luôn luôn cải tiến, đổi mới công nghệ và quy trình nghiệp vụ để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng cường huy động vốn cho vay nông nghiệp tại Ngân hàng công thương Bến Thủy Tp. Vinh - 8

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com với các công ty thuỷ lợi và xây dựng. Nguồn vốn mà ngân hàng nhận được tại chỗ là tiền gửi tiết kiệm của cán bộ công chức, thợ thủ công ... là chủ yếu. Ngân hàng có th ể xem xét mở rộng hoạt động huy động vốn của thương nhân ở khu vực các chợ ... Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động huy động vốn của ngân h àng. 6 . Ngân hàng không ngừng ho àn thiện các tiện ích nh ư thanh toán, thu chi hộ,... Điều n ày có ngh ĩa rằng ngân h àng ph ải luôn luôn cải tiến, đổi mới công nghệ và quy trình nghiệp vụ để đ ảm bảo lợi ích và sự tiện dụng cho khách h àng mà ngân h àng phục vụ . Thứ nhất: Ngân hàng phải giữ chữ tín với khách h àng, đ ảm bảo khả năng thanh toán trong mọi điều kiện, không được phép khất chi, hoãn chi với khách hàng vì lý do thiếu tiền mà còn phải làm nhanh công tác thanh toán cho khách hàng. Ngân h àng cần trang bị máy vi tính, máy đếm tiền, máy soi tiền.. và sử dụng các hình thức thanh toán hiện đại nh ư: thanh toán đ iện tử, thanh toán thẻ tín dụng quốc tế, séc du lịch ...Tham gia thanh toán bù trừ với tất cả cả các ngân hàng ngoài hệ thống trong cả n ước và thanh toán liên hàng với các ngân hàng trong cùng hệ thống m à không cần hạn mức như h iện nay. Khi ngân hàng thực hiện được những yếu tố này thì uy tín của ngân hàng trên thị trường sẽ được tăng lên, vị thế cạnh tranh của ngân hàng sẽ được củng cố và khách hàng sẽ gửi tiền vào ngân hàng ngày càng nhiều hơn . Thứ hai: Để khách h àng có thể tìm hiểu đ ược ngân hàng và lựa chọn cho mình một ngân hàng tốt để giao dịch, Ngân hàng cần phải thông báo kết quả kinh doanh cũng nh ư n ăng lực tài chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện cho mọi người tìm hiểu ngân hàng mình. Mặt khác, ngân h àng phải biết xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương và cấp uỷ đảng nơi mình ho ạt
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com động. Luôn h ướng hoạt động của m ình vào các mục tiêu kinh tế xã hội của đ ịa phương, đồng thời qua đó tranh thủ được sự ủng hộ của các ngành, các cấp. Thứ ba: Cần mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất đ ể thu hút họ tới tham gia giao dịch tại ngân hàng. Đồng thời họ cũng được hưởng những tiện ích do ngân hàng mang lại. Cụ thể: Ngân hàng phục vụ dịch vụ ngân hàng tại nhà như nh ận tiền gửi, cho vay tại nhà, cuối ngày đi thu gom tiền bán hàng trên các khu vực th ương mại, các cửa hàng... Mặt khác thời gian làm việc của ngân hàng còn chưa thật sự hợp lý với tất cả các đối tượng muốn gửi tiền. Do vậy, ngân hàng cần có giải pháp về làm việc ngoài giờ, tăng thời gian giao d ịch với khách hàng nh ằm thoả m ãn được tối đ a nhu cầu của khách hàng trong công tác huy động vốn. 7 . Hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh Trong ho ạt động của ngân hàng thương m ại nói chung và Chi nhánh NHCT Bến Thu ỷ nói riêng, công tác huy đ ộng vốn và sử dụng vốn có mối quan hệ hết sức chặt chẽ, nghĩa là tình hình hoạt động sử dụng vốn có ảnh h ưởng trực tiếp đến công tác huy đ ộng vốn. Nếu ngân hàng kinh doanh không có hiệu quả, cho vay vốn không thu được l•i, hoặc nhận tiền gửi m à không thể cho vay đ ược ... th ì sẽ có tác động xấu đ ến hoạt động huy đ ộng vốn của ngân hàng. Trong tương lai uy tín của ngân h àng sẽ giảm sút và ngược lại nếu ngân hàng kinh doanh có hiệu quả sẽ có nhiều khách hàng đến quan h ệ với ngân h àng, nâng cao uy tín cho ngân hàng, tạo điều kiện cho công tác huy động vốn phát triển. 8 . Đào tạo đội ngũ cán bộ nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao, h ết lòng phục vụ khách hàng
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ngân hàng không ngừng động viên, cử cán bộ công nhân viên tham dự những đợt tập huấn, hội thảo nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ do NHCT Việt Nam và ngân hàng Nhà nước mở. Chỉ có liên tục nâng cao trình độ cán bộ th ì ngân hàng m ới theo kịp sự đổi mới, tiến bộ của xã hội đ ể ngân h àng ngày càng đáp ứng tốt h ơn nhu cầu của khách h àng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, nhân viên ngân hàng đ ặc biệt là nhân viên hàng ngày trực tiếp tiếp xúc, giao dịch với khách hàng cần phải có thái độ nhiệt tình, vui vẻ, lịch sự, cởi mở. Những nhân viên này đó ng vai trò tạo n ên bộ m ặt của ngân hàng. Vì vậy ngân h àng phải bố trí khuyến khích nhân viên tiếp khách h àng như th ế n ào để cho khách h àng cảm thấy đang được đón tiếp nồng nhiệt, niềm n ở. Nhân viên luôn nhiệt tình chỉ dẫn cho khách hàng vào làm việc ở phòng, ban n ào, thủ tục mà khách hàng cần phải thực hiện ... đ ể tiết kiệm thời gian cho khách h àng. Đây là m ột nghệ thuật trong giao tiếp với khách hàng, đánh vào tâm lý của khách hàng. Một khi khách h àng vui vẻ thoả mãn khi gửi tiền vào ngân hàng lần đ ầu tiên thì họ không những sẽ gửi tiếp vào lần sau mà còn tuyên truyền giới thiệu cho ngư ời khác đ ến gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng cần sắp xếp đội ngũ cán bộ một cách hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn và đ iều kiện gia đình của mỗi cán bộ công nhân viên. Điều này khuyến khích được cán bộ ngân hàng phát huy tối đa khả năng của mình trong công việc. Mặt khác các nhà lãnh đạo ngân hàng cần quan tâm, động viên chăm sóc đến cán bộ công nhân viên trong ngân hàng, tạo cho họ môi trư ờng làm việc thuận lợi với tâm lý thoải mái, tạo không khí sao cho cán bộ công nhân viên th ấy đ ược ngân h àng là một gia đ ình lớn. Điều n ày thúc đẩy cán bộ công nhân viên ngân hàng h ết
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com sức cố gắng, hết lòng làm việc để ngân hàng lớn mạnh, đạt kết quả kinh doanh cao. Công tác đ ào tạo tổ chức cán bộ phải coi việc phát triển nguồn nhân lực là nhân tố quyết đ ịnh mọi thắng lợi trong hoạt động kinh doanh . 9 . Tăng cường hoạt động Marketing trong ngân hàng Là một ngân hàng mới th ành lập, đóng trên địa bàn không mấy thuận lợi, để mở rộng hoạt động của m ình thì hoạt động Marketing là việc làm hết sức cần thiết. Ngân hàng phải làm th ế nào cho người dân biết được hoạt động của mình và thấy được lợi ích khi giao dịch với ngân hàng. Hoạt động quảng cáo: Trong hoạt động huy đ ộng vốn, việc quảng cáo n ên tập trung vào một số vấn đề như lãi suất tiền gửi, các hình thức huy đ ộng, lợi ích m à khách hàng có thể nhận được khi gửi tiền, việc khai trương các qu ỹ tiết kiệm mới. Những sản phẩm mà ngân hàng cung ứng ... Thực tế cho thấy nhiều khi ngân hàng phát hành kỳ phiếu với lãi suất hấp dẫn đ ể huy động vốn trong thời gian ngắn cho hoạt động kinh doanh nhưng vẫn không được người dân hưởng ứng. Nguyên nhân là ph ần lớn người dân không biết được thông tin này, ngo ại trừ những khách hàng thường xuyên liên hệ với ngân h àng. Vì vậy, việc quảng cáo n ên tiến hành thường xuyên trên một số phương tiện thông tin đ ại chúng như truyền h ình, đài phát thanh, b áo chí... Đặc biệt, khi áp dụng hình thức huy đ ộng mới th ì cần tuyên truyền một cách thường xuyên về lợi ích của nó. Tuy nhiên ngân hàng cũng không nên khi tới đ ợt huy đ ộng thì mới quảng cáo rầm rộ gây tốn kém mà nên có sự chuẩn bị từ trước nhằm tiết kiệm các chi phí không cần thiết. Một hình th ức quảng cáo có ch i phí thấp là dán các tờ áp phích tại các trụ sở, quầy giao dịch, quỹ tiết kiệm ... của ngân h àng.
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Song song với các hình thức quảng cáo là khuyến mại, giúp ngân h àng đ ẩy mạnh hoạt động quảng cáo thu hút vốn cho ngân hàng. Hình thức khuyến mại đ a d ạng sẽ tạo sức thu hút khách hàng của ngân hàng như trả lời các câu hỏi về ngân hàng, có thưởng, hình thức xổ số theo tài khoản, lãi suất ưu đ ãi đối với khách hàng thường xuyên giao d ịch - đ ây cũng là một h ình thức mới làm cho khách hàng, người dân b iết và hiểu rõ về ngân hàng hơn. Chi nhánh NHCT Bến Thuỷ nói riêng và h ệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam nói chung cần phải thực hiện tốt các biện pháp để khắc phục những tồn tại trong công tác huy động vốn của ngân hàng nh ằm tăng trư ởng lượng vốn huy động, đ ạt hiệu quả trong kinh doanh, đưa Chi nhánh NHCT Bến Thuỷ trở thành m ột tổ chức tài chính vững mạnh, có uy tín lớn trong thị trường cạnh tranh, trong thị trường liên ngân hàng, có vị trí then chốt trong việc phát triển kinh tế, góp phần chuyển dịch kinh tế trong tỉnh Nghệ An và đ ịa b àn thành phố Vinh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên các giải pháp trên ch ỉ có thể thực hiện được và có hiệu quả trong một môi trường vĩ mô thuận lợi. Vì vậy, sau đ ây là một số kiến nghị đối với ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam để hoàn thiện môi trường vĩ mô, tạo đ iều kiện cho công tác huy động vốn ngày càng có hiệu quả h ơn III. Một số kiến nghị . 1 . Đối với Ngân h àng Công thương Việt nam. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn em xin mạnh dạn đ ề xuất một số ý kiến cải tiến đối với các loại tài khoản tiền gửi hiện nay: 1 .1. Cải tiến tài khoản tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chuyển sang cơ ch ế thị trường, để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế đồng thời tạo cho m ình thế đứng vững chắc trong cạnh tranh. Như chúng ta đ ã biết, mọi chủ thể trong nền kinh tế thị trường đ ều có vị thế độc lập tự chủ, có quyền chủ động thiết lập quan hệ và tiến h ành hoạt động kinh tế trên nguyên tắc tự n guyện, bình đ ẳng và hợp tác các b ên cùng có lợi. Hiện nay, các ngân h àng nư ớc ta hoàn toàn tách biệt nghiệp vụ tín dụng và nghiệp vụ thanh toán đối với các doanh n ghiệp và áp dụng hai tài khoản: Tài kho ản cho vay (theo món và chủ yếu là cho vay ngắn hạn ) và tài khoản tiền gửi thanh toán với điều kiện không được phép sử dụng quá số dư. Các tài khoản n ày có số lượng lớn, tỷ trọng cao mang lại cho ngân h àng ngu ồn vốn tiền gửi cơ b ản và là nguồn mang lại hiệu quả cao nhất. Vì vậy n gân hàng cần quan tâm cải tiến sử dụng tài kho ản n ày, tạo thuận lợi cho doanh n ghiệp trong điều kiện có thể nhằm thu hút khách hàng và nguồn vốn tiền gửi quan trọng này. áp dụng tài kho ản tiền gửi thấu chi (Tài khoản vãng lai). Chúng ta biết mục đích chủ yếu của doanh nghiệp mở tài khoản này để được ngân h àng cung cấp dịch vụ thanh toán thu hộ, chi hộ an toàn, thuận tiện, nhanh chóng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của m ình chứ không nhằm mục đ ích kiếm lời. ở một số nước được ngân hàng cung cấp dịch vụ n ày th ường doanh nghiệp không được trả lãi thậm chí phải trả lệ phí. ở một số nước trong đó có nước ta vừa miễn phí và trả lãi suất thấp cho khách h àng để khuyến khích họ mở tài kho ản và sử dụng d ịch vụ thanh toán. Nhưng đến nay còn một số hạn chế là không được phát hành quá số dư. Nếu vi phạm có thể bị phạt kể cả khi doanh nghiệp không cố tình hoặc
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com chỉ do khó khăn về tài chính tạm thời doanh nghiệp chưa thu được các khoản doanh thu kịp thời làm nhịp độ kinh doanh bị chậm lại. Nên chăng chúng ta cần hợp nhất nghiệp vụ tiền gửi thanh toán với vay ngắn hạn vào một tài kho ản tạo cho việc sử dụng linh hoạt tiền gửi và tiền vay. Khi đó khoản th ấu chi được coi là khoản vay ngắn hạn với lãi suất cao (như vay nóng) so với lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh, vừa mang lại khoản tín dụng lãi su ất cao cho ngân hàng. Loại tài khoản này ở các nước gọi là tài khoản vãng lai hay tài khoản séc được sử dụng rất phổ biến không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả người dân. Đặc điểm của tài kho ản vãng lai là có lúc dư có, có lúc dư n ợ. Nếu tài khoản dư có thì doanh nghiệp còn tiền gửi, còn dư nợ tức là doanh nghiệp vay ngân hàng. Tuy nhiên số dư nợ tức là thấu chi phải có hạn mức theo sự thoả thuận giữa ngân hàng và doanh nghiệp (căn cứ vào khả n ăng nguồn vốn của ngân hàng và khả n ăng trả nợ của khách hàng). Nếu vì n guyên nhân chủ quan hay khách quan vư ợt quá hạn mức trên thì áp dụng chế tài phạt quá hạn mức. *Ưu đ iểm các tài kho ản vãng lai: Một là, đ áp ứng nhu cầu vốn thanh toán kịp thời cho doanh nghiệp, đ ảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh liên tục nhịp nh àng, không bị phạt do phát h ành quá số dư hoặc làm thủ tục vay phức tạp như kho ản vay thông thư ờng. Hai là, lãi suất vay tính trên số dư n ợ thực tế phát sinh và số này thư ờng thấp hơn mức phạt. Các doanh nghiệp tích cực nộp tiền để giảm và tất toán dư nợ. Ba là, ngân hàng không phải áp dụng chỉ đạo phạt quá số dư dễ gây ra phản ứng b ất b ình của doanh nghiệp và vẫn cho vay một khoản tín dụng lãi suất nóng thường
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com có khả năng d ễ dàng thu h ồi. Tuy nhiên ngân hàng ph ải có kế hoạch nguồn vốn cho th ấu chi và khi doanh nghiệp không sử dụng hết hạn mức thì ngân hàng ứ đọng vốn. 1 .2. Cải tiến tài khoản tiền gửi tiết kiệm và tài kho ản cá nhân. Là tài khoản được mở và sử dụng cho mọi người dân muốn tiết kiệm đ ể d ành tiền an toàn, kiếm được lợi tức. Khi kinh tế phát triển, thu nhập của người dân cao, mức tiết kiệm tích luỹ để dành nhiều th ì đây là m ột nguồn vốn lớn và ít khi biến đổi đột n gột trừ khi lạm phát phi mã. Hiện nay, thu nhập b ình quân đầu người ở n ước ta th ấp, nhưng họ thường có thói quen tiết kiệm dự phòng nhưng không phải tất cả mọi người đã gửi tiết kiệm. Đối với dân cư cần tạo cho họ 2 loại tài kho ản cho 2 khoản tiết kiệm: tiết kiệm không kỳ hạn và tiết kiệm có kỳ hạn với mục đích tích lu ỹ đ ể dành và kiếm lời. Th ực tế, khi ngân hàng muốn huy động nguồn vốn có kỳ hạn của dân cư thường là k ỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng. Nhưng để thoả m ãn nhu cầu tiết kiệm thường xuyên, tích lu ỹ dần nên chăng ngân hàng cần mở cho người dân một tài khoản tiết kiệm theo hợp đồng dài hạn để họ tiết kiệm nhằm mục đ ích tích lu ỹ mua tiện nghi đắt tiền nh ư ô tô, nhà cửa. Khi họ đã để dành được khoảng 2/3 số tiền họ cần, có thể cho họ vay với lãi suất ưu đãi sẽ khuyến khích họ mở và sử dụng loại tài khoản n ày. Tài kho ản này mang lại nguồn vốn ổn đ ịnh vững chắc để ngân hàng có th ể cho vay trung - dài hạn. Ngân h àng có thể mua lại sổ tiết kiệm khi khách hàng có nhu cầu. Còn kho ản tiết kiệm không kỳ hạn thì nên mở cho khách hàng một tài khoản tiền gửi cá nhân. Người dân th ường có tập quán sử dụng quá nhiều tiền mặt trong giao d ịch. Một mặt vì các dịch vụ ngân hàng đ ang quá ít, thanh toán ngân h àng chưa đáp ứng kịp ... cho nên mọi nguồn tiền dự trữ trong dân rất lớn, vẫn ch ưa
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com tham gia vào chu trình ngân hàng được. Do đó cần phải xây dựng đ ược mạng lưới tổ chức ngân hàng đến tận mọi tụ điểm kinh tế, mọi khu dân cư , thiết lập được hệ thống tin học nối mạng giữa các ngân hàng, hình thành h ệ thống kế toán, thực sự có th ị trường tiền tệ, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán. 2 . Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Trung ương. 2 .1. Điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ dữ trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại, không nên để lãng phí kho ản dữ trữ bắt buộc đóng băng tại ngân h àng Nhà nư ớc Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một trong những công cụ quan trọng điều h ành chính sách tiền tệ. Tỷ lệ này cần được đ iều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với tình hình phát triển đ ất n ước của từng thời kỳ. Đối với ngân hàng th ương mại, dự trữ bắt buộc là một khoản vốn của ngân hàng thương m ại phải trả chi phí nhưng không được tham gia vào quá trình tạo lợi nhuận của ngân hàng. Kho ản tiền này đ ược “đóng b ăng”, t ỷ lệ dự trữ bắt buộc cao th ì lượng vốn dự trữ của ngân h àng càng tăng lên do chi phí đ ầu vào tăng trong tổng số tiền mà ngân hàng được phép cho vay. Hiện nay, ngân hàng Nhà nước đ ã thu được một khối lượng tiền dự trữ bắt buộc khá lớn từ các ngân h àng. Về mặt lí luận, công cụ dự trữ bắt buộc không chỉ là một công cụ điều hành chính sách tiền tệ m à còn là một công cụ bảo đảm an toàn tiền gửi, chống lại các khủng hoảng xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng, phần nào hạn chế sự đổ vỡ của các tổ chức tín dụng. Chính vì vậy, tiền gửi dự trữ bắt buộc là nguồn vốn quan trọng để ngân h àng Nhà Nước thực hiện vai trò là ngân hàng của các ngân h àng và tái cấp vốn ngắn hạn đối với các ngân hàng th ương mại khi có tình hình thiếu khả n ăng chi trả có thể dẫn tới việc rút tiền gửi ào ạt. Nh ư vậy, thông qua tỷ lệ
  10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com dữ trữ bắt buộc thì ngân hàng Nhà nước đ ã giúp các ngân hàng thương m ại làm tốt h ơn công tác dự trữ. Các ngân hàng thương m ại rất dễ thiếu kh ả năng chi trả vì với nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển, chỉ cần một khoản tiền chuyển từ n gân hàng này sang ngân hàng khác lớn hàng tỷ là có thể giảm lư ợng tiền dự trữ quá mức dự trữ an to àn. Khi đó việc cho ngân hàng vay lại phải nhanh chóng. ở các nước phát triển, việc cho vay này chỉ cần tiến h ành thông qua đ iện thoại là tiền được chuyển ngay đến nơi và đáp ứng ngay được nhu cầu rút tiền của khách hàng, thậm chí thủ tục vay bằng giấy tờ được làm sau khi nhận tiền. Nếu đóng băng tiền gửi dự trữ bắt buộc lại, không cho các ngân hàng thương mại vay khi họ tạm thời thiếu khả n ăng thanh toán, ngân hàng Nhà nước làm sao th ực hiện được trọng trách đ ảm bảo, b ảo vệ cho các ngân hàng thương mại khi họ gặp khó kh ăn trong chi trả dẫn đến xảy ra việc rút tiền ào ạt và sự đổ vỡ của ngân hàng là không thể tránh khỏi. Trong khi nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu về vốn đang cấp bách, ngân hàng Nhà nước không thể để lãng phí hàng ngàn tỷ đồng dự trữ bắt buộc. Tất nhiên, ngân h àng Nhà nước không thể dùng dự trữ bắt buộc đ ể cho vay như cho vay để tăng vốn đối với các ngân hàng thương m ại, cho vay trong nền kinh tế ... Cho vay như vậy đ ến lúc cần tiền mặt để đảm bảo khả n ăng chi trả cho các ngân hàng thương mại thì n gân hàng Nhà nước sẽ không thu hồi đ ược nợ vay về ngay do tính lỏng của tài sản quá th ấp. Vì vậy cần có loại cho vay thích hợp để đảm bảo khả n ăng chi trả cho n gân hàng thương mại, nghĩa là ch ỉ cho vay khi tiền gửi tại các ngân hàng giảm sút m ạnh, trong khi đó nhu cầu rút tiền của người gửi tăng nhanh. Các ngân hàng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2