Tạo chuyển động xoay tròn quả địa cầu với 3D Max 7 Phần 2

Chia sẻ: Tuong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
437
lượt xem
83
download

Tạo chuyển động xoay tròn quả địa cầu với 3D Max 7 Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Di chuyển thanh trượt trong track bar về vì trí frame 0 sau đó nhấn Play Animation xem kết quả tạo được trong màn hình Perspective. Quan sát kết quả ta thấy, từ thời điểm frame 0 tới thời điểm 200 quả cầu xoay theo trục z 2 vòng và xoay từ phải qua trái. Hãy bỏ chọn hai công cụ Snaps Toggle, Angle Snap Toggle. Trên thanh công cụ nhấp phải vào công cụ Select and Rotate, lúc này hộp thoại Rotate Transform Type-In hiện ra. Trong hộp thoại nhập giá trị -15 vào ô của trục Y, mục đích của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo chuyển động xoay tròn quả địa cầu với 3D Max 7 Phần 2

  1. TẠO CHUYỂN ĐỘNG XOAY TRÒN QUẢ ĐỊA CẦU VỚI 3D MAX 7 Di chuyển thanh trượt trong track bar về vì trí frame 0 sau đó nhấn Play Animation xem kết quả tạo được trong màn hình Perspective. Quan sát kết quả ta thấy, từ thời điểm frame 0 tới thời điểm 200 quả cầu xoay theo trục z 2 vòng và xoay từ phải qua trái. Hãy bỏ chọn hai công cụ Snaps Toggle, Angle Snap Toggle. Trên thanh công cụ nhấp phải vào công cụ Select and Rotate, lúc này hộp thoại Rotate Transform Type-In hiện ra. Trong hộp thoại nhập giá trị -15 vào ô của trục Y, mục đích của việc làm này làm cho quả cầu nghiêng một góc 150. Bước tiếp theo, tạo chữ và làm cho nó chuyển động xung quanh quả cầu. Trong bảng công cụ Command Panels nhấp chọn nút Shapes, chọn công cụ Text trong bảng cuộn Object Type.
  2. Trước tiên, ta chọn font chữ cho đối tượng văn bản, nhấp vào tam giác nhỏ bên phải khung Arial, một danh sách các font chữ sổ xuống. Chọn font VNI-Helve-Bold, sau khi chọn font chữ xong nhập dòng chữ “Tủ sách STK” vào khung Text. Chú ý: Khi nhập văn bản vào khung, bạn cứ gõ dấu tiếng việt bình thường mặc dù chữ trong khung Text không hiển thị tiếng Việt. Trong khung Size nhập giá trị 45 vào định cỡ chữ cho văn bản. Trong khung nhìn Front nhấp chọn một vị trí bất kỳ, ta có kết quả như hình dưới. Đặt tên cho đối tượng văn bản trong bảng cuộn Name Color. Trong bảng công cụ Command Panels nhấp vào nút Modify. Tiếp theo, đổi màu cho văn bản bằng cách nhấp vào ô màu như hình dưới, trong hộp thoại Object Color chọn ô màu cuối cùng (ô màu trắng) trong dãy màu Custom Colors, chọn OK chấp nhận.
  3. Bảng Modify đang được mở ra, nhấp vào tam giác nhỏ bên phải khung Modifier List. Từ danh sách sổ xuống chọn Extrude dùng tạo bề dày cho chữ. Trong bảng cuộn Parameters nhập giá trị 3 vào khung Amount tăng bề dày cho chữ, tăng giá trị trong khung Segments lên 5. Bên dưới là hình kết quả đã được render trong khung nhìn Perspective. Tiếp tục nhấp vào tam giác trong khung Modifier, chọn lệnh Bend từ danh sách sổ xuống dùng bẻ cong đối tượng văn bản (đối tượng văn bản đang được chọn). Trong bảng cuộn Parameters chọn trục bẻ cong là trục x sau đó nhập giá trị 180 vào ô Angle. Đối tượng văn bản đã được bẻ cong, bây giờ ta sẽ định vị trí chọn nó. Cần phải chắc chắn rằng quả cầu đang được đặt ở tọa độ (0,0,0); đưa con trỏ vào công cụ Select and Move rồi nhấp phải chuột. Hộp thoại Move Transform Type-In xuất hiện, định tọa độ các trục x, y, z trong khung Absolute: Word như sau: x: 0, y: -67, z: 0.
  4. Trong các khung nhìn Viewports, đối tượng văn bản đã được bẻ cong theo quả địa cầu và có vị trí như hình dưới. Bây giờ chuyển khung nhìn Top sang chế độ Smooth + Hightlights, đưa con trỏ vào nhãn khung nhìn Top rồi nhấp phải chuột chọn Smooth + Hightlights, khi đó trong khung nhìn Top ta có kết quả như hình. Đối tượng văn bản đang được chọn, nhấp vào nút Hierarchy phía trên của bảng công cụ Command Panels, sau đó nhấp vào nút Affect Pivot Only. Trên thanh Main Toolbar nhấp chọn công cụ Align rồi chọn đối tượng quả cầu.
  5. Hộp thoại Align Selection (Sphere01) xuất hiện, nhấp các tùy chọn X Position, Y Position, Z Position. Tiếp tục chọn Pivot Point trong hai khung Current Object và Target Object, chọn OK chấp nhận. Bây giờ hãy nhấp vào nút Affter Pivot Only một lần nữa để bỏ chọn. Xoay đối tượng văn bản theo trục Y với 1 góc -100, bạn có thể nhập giá trị -10 vào khung trục y hoặc có thể chọn công cụ Rotate xoay trực tiếp đối tượng trong khung nhìn Viewports. Khi dùng công cụ Rotate để xoay đối tượng, phải chọn thêm hai công cụ Snaps Toggle, Angle Snap Toggle dùng cưỡng chế trục xoay và xoay theo từng nấc 50. Trong khung nhìn Front ta có kết quả như hình. Đối tượng văn bản đã được bẻ cong và được xoay nghiêng một góc -100 theo trục y, công việc tiếp theo là gán vật liệu cho đối tượng. Trên thanh Main Toolbar nhấp chọn công cụ Meterial Editor hoặc nhấn phím tắt M. Hộp thoại Meterial Editor được mở ra, nhấp chọn khung vật liệu mẫu bên phải khung vật liệu của quả địa cầu. Trong bảng cuộn Shader Basic Parameters, nhấp vào hình tam giác nhỏ sau đó chọn Metal từ danh sách sổ xuống.
  6. Nhấp vào nút Standard (loại vật liệu Standard). Khi đó bảng Material/Map Browser _Metal.mat xuất hiện, nhấp tùy chọn Mtl Library trong khung Browse From để các vật liệu đã được tạo sẵn trong thư viện. Nhấp đúp vào vật liệu Metal_Dark_Gold, vật liệu mẫu trong khung thứ hai đã được thay đổi như hình. Bây giờ tiến hành gán vật liệu cho đối tượng văn bản, (đối tượng văn bản phải lúc này đang được chọn). Nhấp vào nút Assign Material to Selecttion sau đó nhấp vào Show Map in Viewport để hiển thị vật liệu được áp lên vật thể trong khung nhìn Perspective và khung nhìn Top (vì khung nhìn Top chuyển sang chế độ Smooth + Hightlights). Nhấp vào dấu X góc phải hộp thoại Material Edit để đóng hộp thoại này lại. Bên dưới là hình kết quả được render từ khung nhìn phối cảnh. Nhấp vào nút Zoom Extents All để các đối tượng chiếm đầy các khung nhìn. Trong khung nhìn Front nhấp chọn đối tượng văn bản.
  7. Nhấp vào nút điều khiển Go to Start di chuyển thanh trượt trong Track bar về thời điểm frame 0. Trong bảng Command Panels nhấp chọn nút Motion, khi đó nút Parameters đang được chọn. Trong bảng cuộn Assign Controller nhấp chọn Rotation: Euler X, sau đó nhấp vào dấu cộng bên phải mục này rồi chọn Z Rotation... Tiếp tục nhấp vào nút Rotation trong bảng cuộn PRS Parameters như hình dưới. Trong bảng cuộn Euler Parameters, chọn trục xoay là trục z. Khi mọi việc đã xong, nhấp vào nút Rotation trong khung Create Key. Khi đó nút Rotation trong khung Delete Key sẽ nổi lên.
  8. Trong bảng cuộn Key Info (Basic), nhập giá trị 180 vào khung Value. Khi đó trong khung nhìn Top đối tượng văn bản được xoay một góc 1800, ngược chiều kim đồng hồ và theo trục z. Di chuyển thanh trượt trong track bar tới thời điểm frame 100 (trên bản thân của thanh trượt sẽ hiển thị giá trị 100/200). Trong bảng cuộn PRS Parameters nhấp vào nút Rotation trong khung Create Key. Khi đó trong bảng cuộn Key Info (Basic), giá trị được hiển thị trong khung Time là 100 (vì ta đã di chuyển thanh trượt trong Track bar tới thời điểm 100). Hãy nhập giá trị 360 vào Value như hình bên dưới. Trong khung nhìn phối cảnh, đối tượng văn bản được xoay thêm một góc 1800 nữa, lúc này nó đang ở mặt trước của quả địa cầu.
  9. Trong Track bar đã có 2 key được tạo tại thời điểm 0 frame và 100 frame, bây giờ ta sẽ tạo key cuối cùng cho đối tượng văn bản. Chú ý là đối tượng văn bản phải đang được chọn, di chuyển thanh trượt tới thời điểm 200 frame. Tương tự như cách làm ở trên, nhấp nút Rotation trong khung Create Key sau đó nhập giá trị 540 vào khung Value. Trong khung nhìn Perspective ta có kết quả như hình dưới. Thoát khỏi môi trường làm việc này bằng cách: Nhấp nút Create trong bảng Command Panels. Xem kết quả tạo được, nhấp Go to Start di chuyển thanh trượt về thời điểm frame 0 sau đó nhấp vào nút Play Animation xem kết quả trong khung nhìn Perspective.  
Đồng bộ tài khoản