Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Chia sẻ: Võ Văn Thiệp Thiệp Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
251
lượt xem
53
download

Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. M C TIÊU ỤS au khi học xong bài này, học sinh phải đạt được: 1. Kiến thức: - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của chuồng trai chăn nuôi. - Phân tích được các tiêu chuẩn kỹ thuật của chuồng trại chăn nuôi. - Trình bày được tầm quan trọng của việc xử lý chất thải. - Biết được phương pháp xử lý chất thải bằng công nghệ Biogas. - Trình bày được các tiêu chuẩn của ao nuôi cá. 2. Kỹ năng: - Đánh giá được các tiêu chuẩn của chuồng trại và ao nuôi. 3. Thái độ: - Quan tâm đến môi trường sống của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

  1. Bài 34: TẠO MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO VẬT NUÔI VÀ THUỶ SẢN I. MỤC TIÊU Sau khi học xong bài này, học sinh phải đạt được: 1. Kiến thức: - Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật của chuồng trai chăn nuôi. - Phân tích được các tiêu chuẩn kỹ thuật của chuồng trại chăn nuôi. - Trình bày được tầm quan trọng của việc xử lý chất thải. - Biết được phương pháp xử lý chất thải bằng công nghệ Biogas. - Trình bày được các tiêu chuẩn của ao nuôi cá. 2. Kỹ năng: - Đánh giá được các tiêu chuẩn của chuồng trại và ao nuôi. 3. Thái độ: - Quan tâm đến môi trường sống của vật nuôi và thuỷ sản. - Có ý thức đến công tác xử lý chất thải hợp vệ sinh, chống ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. II. TRỌNG TÂM Mục I. Yêu cầu kỹ thuật của chuồng trại chăn nuôi. III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1. Phương pháp: - Phương pháp chủ đạo: Vấn đáp tìm tòi. 2. Phương tiện - Phương tiện hổ trợ: Máy tính và phần mềm M.PowerPoint, máy chiếu Projector. - Phương tiện tổ chức dạy học: + Sơ đồ: về các yêu cầu kỹ thuật của chuồng trại chăn nuôi; Sơ đồ tiêu chuẩn ao nuôi cá; sơ đồ quy trình chuẩn bị ao nuôi cá; sơ đồ mô hình xử lý chất thải Biogas. + Ảnh chụp về các kiểu chuồng trại. + Video clip về các kiểu chuồng trại, mô hình xử lý chất thải Biogas. IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Đặt vấn đề: Giống, dinh dưỡng và môi trường sống là 3 yếu tố chủ yếu quyết định năng suất của chăn nuôi và thuỷ sản. Hiện nay, khi khoa học kỹ thuật phát triển thì giống và thức ăn được cung cấp khá đầy đủ. Để phát huy tối đa tiềm năng của giống và giá trị dinh dưỡng của thức ăn thì người ta phải tạo cho vật nuôi và thuỷ sản môi trường sống thích hợp. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề đó. 1
  2. Thờ Hoạt động của GV- HS Nôi dung bài học Slide minh hoạ i gian 25’ Hoạt động 1: Tìm hiểu I. Yêu cầu kỹ thuật của 15’ một số yêu cầu kỹ thuật chuồng trại chăn nuôi. của chuồng trại chăn nuôi. GV: Chuồng trại chăn nuôi 1. Một số yêu cầu kỹ của gia đình em được đặt thuật. ở vị trí nào? Như vậy thì có những thuận lợi và khó khăn gì? HS: Thường đặt ở sau nhà... GV: Quan sát một số mô hình chuồng trại sau và rút ra những nhận xét về địa điểm xây dựng? HS: ... - Địa điểm xây dựng. GV: Như vậy, địa điểm * xây dựng của một chuồng * trại chăn nuôi cần đãm * bảo những yêu cầu kỹ thuật sau: - Hướng chuồng * GV: Quan sát mô hình sau * và nhận xét về những hướng gió tác động đến chuồng nuôi như thế nào? Hướng chuồng nào là thích hợp nhất cho vật nuôi? HS: ... GV: Như vậy, hướng chuồng cần đảm bảo những yêu cầu nào? HS: ... - Nền chuồng GV: Hướng chuông: * GV: Nền chuồng ở gia * đình được làm như thế nào? Những ưu điểm, nhược điểm của các kiểu 2
  3. nền chuồng đó? HS: ... GV: Quan sát đoạn phim sau và rút ra những nhận xét về nền chuồng được thể hiện trong đó? HS: ... GV: Như vậy, nền chuồng phải thoả mãn những yêu -Kiến trúc xây dựng cầu sau: + GV: Như các em đã trình + bày ở trên, vị trí cũng như + kiến trúc xây dựng phải thích hợp với vật nuôi và tiện cho ngưòi chăn nuôi. Quan sát một số mô hình chuồng trại sau và nhận xét những đặc điểm nào thích hợp với vật nuôi? HS: ... GV: Nhận xét- Đánh giá GV tổng kết bằng sơ đồ minh hoạ. 2.Xử lý chất thải, chống ô nhiễm môi trường. Hoạt động 2: Tìm hiểu xử lý chất thải, chống ô a. Tầm quan trọng của nhiễm môi trường. việc xử lý chất thải. Chúng ta đã tìm hiểu xong - những yêu cầu kỹ thuật - của chuồng trại chăn nuôi. Một trong những tiêu chuẩn kỹ thuật của chuồng trại chăn nuôi là có hệ thống xử lý chất thải hợp vệ sinh. GV: Chất thải ở địa phương em được xử lý như thế nào? Vì sao người ta lại quan tâm 3
  4. đến việc xử lý chất thải? HS: ... GV: Tầm quan trọng của việc xử lý chất thải? HS:... GV: Theo em có những phương pháp xử lý chất 10’ thải nào? Phương pháp nào là tốt nhất? HS: ... GV: Có nhiều cách xử lý b. Xử lý chất thải bằng chất thải nhưng phương công nghệ Biogas. pháp tốt nhất hiện nay là dùng bể lên men VSV yếm khí sinh ga. GV sử dung sơ đồ và Video clip mô hình xử lý chất thải Biogas để giới thiệu. 15’ II. Chuẩn bị ao nuôi cá. 1. Tiêu chuẩn ao nuôi. Hoạt động 3: Tìm hiểu về tiêu chuẩn ao nuôi cá. GV: Nghiên cứu SGK( H.34.5) và hoàn thành bài tập sau: HS: Nghiên cứu SGK và hoàn thành bài tập. GV: Nhận xét, đưa ra các tiêu chuẩn về ao nuôi cá và quy trình chuẩn bị ao nuôi. 4
  5. 2. Quy trình chuẩn bị ao nuôi HS: Nghiên cứu SGK và hoàn thành bài tập. GV: Nhận xét, đưa ra các bước chuẩn bị ao nuôi cá và quy trình chuẩn bị ao nuôi. V. CỦNG CỐ (5’) Quan sát mô hình chuồng trại chăn nuôi sau và cho biết những tiêu chuẩn kỹ thuật nào của chuồng trại chăn nuôi được thể hiện trrong đó? VI. BÀI TẬP VỀ NHÀ (1’ ). 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản