Tập đọc 4 - KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
260
lượt xem
48
download

Tập đọc 4 - KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức : Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn. Giọng kể khoan thai nhưng dõng dạc, phù hợp với diễn biến câu chuyện 2. Kỉ năng : Hiểu được các ý nghĩa của câu chuyện - Ca ngợi hành động dũng cảm, sức mạnh chính nghĩa. 3. Thái độ : Yêu chính nghĩa, ghét sự bạo ngược hung tàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc 4 - KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN

  1. Tu n 25 Môn : T p c (Ti t .49.) Tên bài d y : KHU T PH C TÊN CƯ P BI N I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : c trôi ch y, lưu loát toàn bài, bi t c di n c m bài văn. Gi ng k khoan thai nhưng dõng d c, phù h p v i di n bi n câu chuy n 2. K năng : Hi u ư c các ý nghĩa c a câu chuy n - Ca ng i hành ng dũng c m, s c m nh chính nghĩa. 3. Thái : Yêu chính nghĩa, ghét s b o ngư c hung tàn. II. CHU N B : - Giáo viên : Tranh minh ho - SGK - b ng ph - H c sinh : Sách giáo khoa, v so n bài. III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ : oàn thuy n ánh cá - 1 h c sinh c bài HTL và tr l i câu h i : + oàn thuy n ánh cá ra khơi vào lúc nào ? - H c sinh tr l i -
  2. Nh ng câu thơ nào cho bi t i u ó ? H c sinh nh n xét, b sung - 1 h c sinh c 2 kh thơ cu i và tr l i câu h i : + oàn thuy n ánh cá tr v vào lúc nào ? Em bi t i u ó qua nh ng câu thơ nào ? - H c sinh tr l i - Giáo viên nh n xét - 1 h c sinh c c bài - tr l i câu h i - H c sinh tr l i - + Công vi c lao ng c a ngư i ánh cá ư c H c sinh nh n xét miêu t p như th nào ? Giáo viên nh n xét bài cũ - tuyên dương II. Bài m i : A. GI i thi u bài : B. Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài : 1. Luy n c: Ho t ng 1 - H c sinh c l p - 1 h c sinh gi i c toàn bài c th m - H c sinh c n i ti p nhau 3 o n - Giáo viên Lư t 1 hư ng d n luy n c 3 o n : o n 1 : 3 dòng d u - o n 2 : “m t l n ... trong phiên toà s p t i”. - H c sinh theo dõi, o n 3 : Ph n còn l i nh n xét - 3 h c sinh c n i ti p - Luy n c t khó : v m - H c sinh c v tr ng b ch, dõng d c, gư m gư m, cúi g m - Lư t 2 Giáo viên nh n xét - 3 h c sinh c n i ti p - K t h p c ph n chú - H c sinh c gi i - Giáo viên nh n xét. ph n chú gi i Lư t 3 - Giáo viên c di n c m toàn bài theo g i ý c SGK.
  3. 2. Tìm hi u bài : - H c sinh c th m o n 1 và tr l i câu h i + Tính hãn c a tên chúa tàu ư c th hi n qua chi ti t nào ? Gi i nghĩa t : hung hãn Ho t ng 2 - H c sinh tr l i, - Giáo viên ch t ý và h c sinh nêu ý o n 1 : Hình h c sinh khác b nh d t n c a tên cư p bi n sung - Giáo viên chuy n ý qua o n 2 - H c sinh c th m o n 2 và tr l i câu h i + L i nói và c ch c a bác sĩ Ly cho th y ông là ngư i như th nào ? - C p câu nào trong bài kh c ho hai hình nh i ngh ch nhau c a bác s Ly và tên cư p bi n ? - H c sinh tr l i, - Giáo viên ch t ý o n 2 : Cu c i d u gi a bác h c sinh khác b s Ly và tên cư p bi n sung - Giáo viên chuy n ý qua o n 3. + H c sinh c th m o n 3 và tr l i câu h i - Vì sao bác s Ly khu t ph c ư c tên cư p bi n hung hãn ? Nêu ý o n 3. - H c sinh tr l i - Giáo viên h i thêm : Truy n c trên giúp em hi u ra i u gì ? (S c m nh tinh th n c a m t con ngư i chính nghĩa, qu c m có th làm cho i th - Th o lu n nhóm 4 hung hãn ph i khi p s , khu t ph c ..) rút ra ý tr l i - Nêu i ý bài .... + Hư ng d n c di n c m (xem hư ng d n SGK)
  4. - H c sinh luy n c theo cách phân vai - Thi c di n c m trư c l p - Giáo viên nh n xét ti t h c - H c sinh nh n xét III. C ng c - D n dò : Chu n b bài : Bài thơ v ti u i xe không kính Ho t ng 3
Đồng bộ tài khoản