intTypePromotion=3

Tập làmm văn 4 - LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
418
lượt xem
14
download

Tập làmm văn 4 - LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức : Học sinh nắm được cách giới thiệu về địa phương qua bài văn mẫu. 2. Kỉ năng : Bước đầu biết quan sát và trình bày được những đổi mới nơi các em sinh sống. 3. Thái độ : Có ý thức tốt với công việc xây dựng quê hương. - Giáo viên : Bảng phụ viết dàn ý của bài giới thiệu. Tranh minh hoạ Cầu Sông Hàn, Cáp treo Bà Nà, các tranh ảnh khác. - Học sinh : Một số tranh ảnh về sự đổi mới : Công nghiệp, du lịch, giao thông v.v ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làmm văn 4 - LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG

  1. Tu n 25 Môn : T p làm văn (Ti t 40) Tên bài d y : LUY N T P GI I THI U A PHƯƠNG I. M C TIÊU : 1. Ki n th c : H c sinh n m ư c cách gi i thi u v a phương qua bài văn m u. 2. K năng : Bư c u bi t quan sát và trình bày ư c nh ng i m i nơi các em sinh s ng. 3. Thái : Có ý th c t t v i công vi c xây d ng quê hương. II. CHU N B : - Giáo viên : B ng ph vi t dàn ý c a bài gi i thi u. Tranh minh ho C u Sông Hàn, Cáp treo Bà Nà, các tranh nh khác. - H c sinh : M t s tranh nh v s i m i : Công nghi p, du l ch, giao thông v.v III. HO T NG D Y H C : Ti n trình Phương pháp d y h c d yh c Ho t ng c a Th y Ho t ng c a trò I. Bài cũ : nh n xét v bài ki m tra - H c sinh nghe -
  2. II. D y bài m i : 1. Gi i thi u bài : Trong KHI, các rút kinh nghi m em ã h c cách gi i thi u nh ng c i m, phong t c c a a phương em qua ti t TLV gi i thi u m t trò chơi ho c m t l h i quê em (tu n 16). Ti t h c hôm nay giúp em luy n t p gi i thi u nh ng nét i - H c sinh nghe m i c a làng xóm, hay ph phư ng nơi em 2. Hư ng d n h c sinh làm bài t p * Bài t p 1 : + 1 h c sinh c n i dung bài t p 1. C l p theo dõi + H c sinh làm bài cá nhân, tr l i câu h i : - 1 h c sinh c, a. Bài văn gi i thi u nh ng a l p i m i c a c th m, h c phương nào ? (xã Vĩnh Sơn, xã mi n núi thu c sinh suy nghĩ huy n Vĩnh Thanh, t nh Bình nh, xã khó khăn nh t huy n, ói nghèo eo ng quanh năm) - Tr l i mi ng b. K l i nh ng nét i m i nói trên - Ngư i dân Vĩnh Sơn trư c ch quen phát r y - 4 h c sinh gi i làm nương, nay ây mai ó, gi ã bi t tr ng lúa thi u nư c 2 v /năm, năng su t khá cao. Bà con không - H c sinh khác thi u ăn, còn có lương th c chăn nuôi nh n xét, b sung - Ngh nuôi cá phát tri n, nhi u ao h có s n lư ng h ng năm 2 t n rư i trên 1 hecta, ư c mu n c a ngư i vùng cao ch cá v mi n xuôi bán ã thành hi n th c - i s ng c a ngư i dân ư c c i thi n : 10 h thì 9 h có i n dùng, 8 h có phương ti n nghe -
  3. nhìn, 3 h có xe máy. u năm h c 2000 - 2001 s h c sinh n trư ng tăng g p rư i so v i năm h c trư c + Giúp h c sinh n m dàn ý, bài gi i thi u Giáo viên dán b ng ph (t gi y to) vi t dàn ý M bài : Gi i thi u chung v a phương em ang s ng (tên, c i m) Thân bài : GI i thi u nh ng i m i a phương - 1 h c sinh c dàn ý K t bài : Nêu k t qu im ic a a phương, c m nghĩ c a em v s im i ó * Bài t p 2 : - Xác nh yêu c u c a bài + H c sinh c + Giáo viên phân tích , g i ý nh ng n i dung c n gi i thi u (nh ng i m i c a làng xóm, ph phư ng nơi mình s ng, mái trư ng em h c hàng ngày .... v phát tri n trông cây xanh, gi gìn xóm làng s ch s , ư ng ph , nhà c a, cu c s ng ti n - 1 h c sinh c nghi ư c nâng cao, ch ng t n n xã h i ... thành h c sinh nghe ph “5 không” ...) Em ch n m t ho t ng nào mà em thích gi i thi u Ho c em có th gi i thi u v a phương và ư c mơ i m i c a mình ...
  4. + H c sinh nháp vi t ý c n nói - Cho h c sinh ti p n i nhau nói n i dung các em ch n gi i thi u + C l p bình ch n ngư i gi i thi u v a phương mình t nhiên, chân th c, h p d n nh t - H c sinh nháp Ví d : trư ng ti u h c Phù ng thân yêu c a - Th c hành chúng em nay ã khác trư c nhi u, có nhi u dãy, phòng ư c xây d ng ba t ng, có h i trư ng r ng - Gi i thi u trong khang trang sáng s a. Phía trư c tư ng rào ã nhóm ư c nói r ng v hai phía. Cái c ng vây can lư i - Thi trư c l p b th , c a s t m r ng h c sinh ra vào d dàng. Sân trư ng r ng thênh thang ư c lát xi măng s ch s . Xung quanh t ng dãy b n hoa ã - Có th h c sinh b t u phô màu tươi th m. Trong sân còn tr ng th c hi n trò chơi nhi u cây bàng, cây phư ng, h a h n m t sân “Phóng viên” chơi y bóng mát, th t lý tư ng cho tu i thơ c a - Quê hương b n ã chúng em i thay như th III. C ng c - D n dò : nào ? - Giáo viên nh n xét ti t h c - B n có ư c mơ gì v s i thay c a - Yêu c u h c sinh vi t l i bài vào v quê hương b n ? - Sưu t m tranh nh v a phương em - Nêu c m nghĩ c a b n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản