TẬP VIẾT - Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
114
lượt xem
8
download

TẬP VIẾT - Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) Chú cừu, khôn lớn B. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: (2 phút) 2.Hướng dẫn viết: a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) Cách thức tiến hành HS: Viết bảng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP VIẾT - Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây

  1. TậP VIếT Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây I.Mục đích yêu cầu: - Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con Chú cừu, khôn lớn H+GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới: GV: Nêu yêu cầu của tiết học 1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng 2.Hướng dẫn viết: HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) chiều rộng, cỡ chữ….
  2. Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn H+GV: Nhận xét, bổ sung dây GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ). b. HD viết bảng con: ( 5 phút) HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn chữ.( Cả lớp ) dây GV: Quan sát, uốn nắn. GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng dòng. c.HD viết vào vở ( 18 phút ) HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. Nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây GV: Quan sát, uốn nắn. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. - Nhận xét, chữa lỗi trước lớp, 3. Chấm chữa bài: (4 phút ) GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau. 4. Củng cố, dặn dò: (2 ph)
  3. TậP VIếT Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng. I.Mục đích yêu cầu: - Biết viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ: Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, củ gừng. - Viết nhanh, đẹp. - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp. II.Đồ dùng dạy - học: - GV: Mẫu chữ, bảng phụ - HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết. III. Các hoạt động dạy - học: Nội dung Cách thức tiến hành A. Kiểm tra bài cũ:(3 phút) HS: Viết bảng con Nền nhà, cuộn dây H+GV: Nhận xét, đánh giá B. Bài mới: GV: Nêu yêu cầu của tiết học 1.Giới thiệu bài: (2 phút) GV: Gắn mẫu chữ lên bảng 2.Hướng dẫn viết: HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao,
  4. a. HD quan sát, nhận xét: (6 phút) chiều rộng, cỡ chữ…. Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, H+GV: Nhận xét, bổ sung củ gừng. GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói b. HD viết bảng con: ( 5 phút) vừa thao tác ). Con ong, cây thông, vầng trăng, cây sung, HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng củ gừng. chữ.( Cả lớp ) c.HD viết vào vở ( 18 phút ) GV: Quan sát, uốn nắn. Con ong, cây thông, vầng trăng, cây GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng sung, củ gừng. dòng. 3. Chấm chữa bài: (4 phút ) HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của 4. Củng cố, dặn dò: (2 ph) giáo viên. GV: Quan sát, uốn nắn. GV: Chấm bài của 1 số học sinh. - Nhận xét, chữa lỗi trước lớp, GV: Nhận xét chung giờ học. HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.
Đồng bộ tài khoản