intTypePromotion=1
ADSENSE

Thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các công ty nhà nước xếp hạng đặc biệt (trừ công ty hạng đặc biệt thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ) và công ty thực hiện hoạt động công ích là Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam và các Cụm cảng hàng không.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

142
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các công ty nhà nước xếp hạng đặc biệt (trừ công ty hạng đặc biệt thành lập theo quyết định số 91/ttg ngày 07/3/1994 của thủ tướng chính phủ) và công ty thực hiện hoạt động công ích là trung tâm quản lý bay dân dụng việt nam và các cụm cảng hàng không.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các công ty nhà nước xếp hạng đặc biệt (trừ công ty hạng đặc biệt thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ) và công ty thực hiện hoạt động công ích là Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam và các Cụm cảng hàng không.

  1. Thẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các công ty nhà nước xếp hạng đặc biệt (trừ công ty hạng đặc biệt thành lập theo Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ) và công ty thực hiện hoạt động công ích là Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam và các Cụm cảng hàng không. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cơ quan chủ quản Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương Bộ 1. Bước 1 Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến Bộ Tài chính Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương 2. Bước 2 binh và Xã hội có công văn trả lời để Bộ quản lý ngành giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp thực hiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Mẫu số 01 - Thông tư 1. 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, tổng doanh 2. thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) và theo lợi nhuận (Mẫu số 02 - Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005),hoặc Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm(Mẫu số 03-Thông
  3. Thành phần hồ sơ tư07/2005/TT-BLDTBXH ngày 05/01/2005) Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và 3. thu nhập (Mẫu số 04 - Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Báo cáo tình hình đăng ký đơn giá tiền lương (Mẫu số 05 - Thông tư 4. 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền 5. lương và thu nhập (Mẫu số 06 - Thông tư 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của hội đồng quản trị, tổng 6. giám đốc, giám đốc công ty (Mẫu số 01 - Thông tư 08/2005/TT- BLĐTBXH ngày 05/01/2005) Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên 7. hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc công ty (Mẫu số 02 - Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005)
  4. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 07/2005/TT- 1. Đăng ký kế hoạch sử dụng lao động năm BLĐTBXH n... Giải trình xây dựng đơn giá tiền lương theo Thông tư 07/2005/TT- 2. tổng doanh thu, tổng doanh thu trừ tổng chi phí BLĐTBXH n... và theo lợi nhuận Các chỉ tiêu xây dựng đơn giá tiền lương theo Thông tư 07/2005/TT- 3. đơn vị sản phẩm BLĐTBXH n... Báo cáo tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh, Thông tư 07/2005/TT- 4. lao động, tiền lương và thu nhập BLĐTBXH n... Thông tư 07/2005/TT- 5. Báo cáo tình hình đăng ký đơn giá tiền lương BLĐTBXH n... Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh Thông tư 07/2005/TT- 6. doanh, lao động, tiền lương và thu nhập BLĐTBXH n...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Các chỉ tiêu xây dựng quỹ lương kế hoạch của Thông tư 08/2005/TT- 7. thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, BLĐTBXH n... Giám đốc công ty Báo cáo tình hình thẩm định quỹ tiền lương kế Thông tư 08/2005/TT- 8. hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng BLĐTBXH n... giám đốc, giám đốc công ty Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2