Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
6
download

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

  1. Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thẩm định và Đánh giá tác động môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi triển khai dự án. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: -Trong vòng thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Môi trường sẽ trả lời chủ đầu tư về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thẩm quyền thẩm định; -Trong thời hạn 5 ngày sau khi kết thúc phiên họp của hội đồng thẩm định, Bộ TNMT thông báo cho chủ dự án về kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định và những yêu cầu liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ; -Thời hạn thẩm định là tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các dự án KHÔNG thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội và các dự án liên ngành, liên tỉnh. Nếu dự án thuộc vào ít nhất một trong
  2. các điều kiện nêu trên, Thời hạn thẩm định là là 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ dự án gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Văn phòng tiếp nhận 1. và trả kết quả của Tổng cục Môi trường; Trong vòng thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 2. Tổng cục Môi trường sẽ trả lời chủ đầu tư về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thẩm quyền thẩm định; 3. Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM của dự án; 4. Họp Hội đồng thẩm định với sự tham gia của chủ dự án; 5. Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ báo cáo ĐTM theo kết luận của hội đồng thẩm định và gửi lại Bộ TN&MT hồ sơ báo cáo đã hoàn
  3. Tên bước Mô tả bước thiện kèm theo giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung. Kiểm tra sự đáp ứng các yêu cầu về nội dung của báo cáo ĐTM 6. theo kết luận của HĐ thẩm định Bộ TNMT ra quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM của dự án (nếu 7. hồ sơ đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 01 văn bản đề nghị thẩm định theo mẫu tại Phụ lục 6 Thông tư 05/2008/TT- 1. BTNMT ngày 08/12/2008 07 báo cáo ĐTM theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 Thông tư 05/2008/TT- 2. BTNMT ngày 08/12/2008 3. 01 báo cáo đầu tư Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM - Thông tư số 1. Phụ lục 6 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 05/2008/TT-BTNMT... 08/12/2008 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản