Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
9
download

Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

  1. Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (ĐTM bổ sung) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục Môi trường Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi triển khai dự án. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của chủ dự ánTrong trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu để thẩm định, , CQ tổ chức thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án biết lý do để hoàn chỉnh; - Tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định có trách nhiệm xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ dự án nộp hồ sơ của ĐTM bổ sung đề nghị thẩm định tại 1. Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Tổng cục Môi trường; Tổng cục Môi trường kiểm tra về thẩm quyền thẩm định; về đối 2. tượng phải lập ĐTM bổ sung; về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; Trong trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu để thẩm định, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của 3. chủ dự án, CQ tổ chức thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án biết lý do để hoàn chỉnh Trong trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu để thẩm định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc thẩm định thông qua hình thức lấy 4. ý kiến bằng văn bản của các nhà khoa học, quản lý có chuyên môn phù hợp và của CQ QLNN về BVMT địa phương nơi có dự án. Trong trường hợp cần thiết việc thẩm định có thể được tiến hành thông qua hình thức hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch
  3. Tên bước Mô tả bước vụ thẩm định. Chủ dự án hoàn thiện hồ sơ báo cáo ĐTM bổ sung theo ý kiến thẩm định của các chuyên gia và gửi lại Bộ TN&MT hồ sơ báo 5. cáo đã hoàn thiện kèm theo văn bản giải trình về các vấn đề đã chỉnh sửa, bổ sung. Kiểm tra sự đáp ứng các yêu cầu về nội dung của báo cáo ĐTM 6. bổ sung theo ý kiến thẩm định của các chuyên gia Bộ TNMT ra quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM bổ sung của dự 7. án (nếu hồ sơ đã hoàn thiện) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 01 văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM bổ sung theo mẫu 1. tại Phụ lục 11 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008
  4. Thành phần hồ sơ 07 báo cáo ĐTM bổ sung theo mẫu quy định tại Phụ lục 12 Thông tư 2. 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 3. 01 bản sao báo cáo ĐTM đã được phê duyệt trước đó của dự án 01 bản sao (có công chứng) của QĐ phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó của dự 4. án 5. 01 báo cáo đầu tư điều chỉnh, hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM bổ Thông tư số 1. sung - Phụ lục 11 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT 05/2008/TT-BTNMT... ngày 08/12/2008 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản