intTypePromotion=3

Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
12
download

Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ KH-TC và các Vụ, Cục liên quan Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 40 ngày đối với nhóm A, 30 ngày đối với nhóm B, 20 ngày với nhóm C.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước

  1. Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê: Trang thiết bị và công trình y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ KH-TC và các Vụ, Cục liên quan Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 40 ngày đối với nhóm A, 30 ngày đối với nhóm B, 20 ngày với nhóm C. Đối tượng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Mô tả bước Tên bước Chủ đầu tư gửi hồ sơ về Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ 1. Bước 1: Y tế. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tổ chức thẩm định cấp vụ, lập biên 2. Bước 2: bản thẩm định và yêu cầu chủ dự án bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh dự án theo biên bản thẩm định cấp vụ. Chủ đầu tư hoàn chỉnh dự án đầu tư, gửi lại hồ sơ về Vụ TTB- 3. Bước 3: CTYT. Vụ TTB-CTYT tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ được hoàn 4. Bước 4: chỉnh theo yêu cầu và hợp lệ, Vụ làm Báo cáo trình lãnh đạo Bộ
  3. Mô tả bước Tên bước thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định và tổ chức thẩm định dự án đầu tư theo đúng qui định hiện hành. Sau khi Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định dự án đầu tư (nếu có), 5. Bước 5: Vụ TTB&CTYT tổng hợp ý kiến của các cơ quan có liên quan và kết quả thẩm định, nhận xét, đánh giá, kiến nghị và trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án. 6. Bước 6: Trả kết quả cho chủ đầu tư. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thẩm định dự án (theo mẫu tại Phụ lục II -Nghi định 12/2009/NĐ- 1. CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ). 2. Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.
  4. Thành phần hồ sơ - Các văn bản pháp lý có liên quan (Hồ sơ do Chủ đầu tư trình phải đáp ứng đủ yêu cầu về nội dung theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án 3. đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định số 49/2008/ND-CP, ngày 18/4/2008 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng). Số bộ hồ sơ: 10 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ trình Thẩm định dự án đầ tư xây dựng Nghị định số 12/2009/NĐ- 1. công trình CP n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản