Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

  1. Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cách thức thực hiện:Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Nhà đầu tư đến nhận hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc 1. Sở Kế Hoạch và Đầu tư. Hoàn tất hồ sơ và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 2. Hoạch và Đầu tư. Chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của 3. hồ sơ và viết phiếu hẹn. 4. Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan. Tổng hợp ý kiến các cơ quan có liên quan và trình Ủy ban nhân 5. dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nhà đầu tư nhận Giấy chứng nhận đầu tư tại Phòng Đăng ký 6. kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu). Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với tổ chức: bản sao 2. hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với cá nhân: hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân). 3. Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm). 4. Giải trình kinh tế - kỹ thuật. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác 5. kinh doanh). Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm: 6. + Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp. + Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh). Số bộ hồ sơ: 08
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận Quyết định số 1088/2006/QĐ- 1. đầu tư BK... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Dự án không thuộc các lĩnh vực sau: a) Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. b) Lĩnh vực tài chính, ngân hàng. c) Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng. 1. d) Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản. đ) Dịch vụ giải trí. e) Kinh doanh bất động sản. g) Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên. môi trường sinh thái. h) Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản