Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
3
download

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức việt nam để thành lập, hoạt động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động

  1. Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức phi chính phủ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Ban, Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Phê duyệt Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ quỹ là việc cấp lại giấy phép thành lập quỹ hoặc công nhận sửa đổi, bổ Nộp hồ sơ xin đổi giấy phép sung Điều lệ quỹ. 1. thành lập hoặc công nhận điều Khi quỹ muốn cấp lại giấy phép thành lập lệ quỹ hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ, Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Bộ Nội vụ xem xét, quyết định - Bộ Nội vụ tiếp nhận hồ sơ xin Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý 2. quỹ. hồ sơ - Nghiên cứu, xem xét, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) Xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ dự kiến 3. hoạt động và nội dung Điều lệ quỹ.
  3. Tên bước Mô tả bước Quyết định (đồng ý hoặc 4. không đồng ý) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp lại giấy phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin cấp lại giấy 2. phép thành lập hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung với các nội dung. - Tên gọi của quỹ. - Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và địa bàn hoạt động của quỹ. 3. - Nhiệm vụ, quyền hạn của quỹ. - Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc và các chức vụ lãnh đạo khác. - Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ.
  4. Thành phần hồ sơ - Nguyên tắc vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ. - Những quy định về tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính. - Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động của quỹ. - Điều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ. Số bộ hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản