intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong khu kinh tế).(Áp dụng cho các trường hợp thay đổi người đứng đầu, thay đổi địa điểm đặt trụ sở, thay đổi tên gọi hoặc họat động của VPĐD)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

104
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại việt nam (trong khu kinh tế).(áp dụng cho các trường hợp thay đổi người đứng đầu, thay đổi địa điểm đặt trụ sở, thay đổi tên gọi hoặc họat động của vpđd)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong khu kinh tế).(Áp dụng cho các trường hợp thay đổi người đứng đầu, thay đổi địa điểm đặt trụ sở, thay đổi tên gọi hoặc họat động của VPĐD)

  1. Điều chỉnh, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (trong khu kinh tế).(Áp dụng cho các trường hợp thay đổi người đứng đầu, thay đổi địa điểm đặt trụ sở, thay đổi tên gọi hoặc họat động của VPĐD) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Công Thương mại quốc tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không
  2. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp
  3. Tên bước Mô tả bước nhận và trả kết quả, Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định – số 65 Tây sơn, Quy Nhơn. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ. - Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp. - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại. - Nộp phí theo quy định của pháp luật. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phiếu tiếp 3. Bước 3 nhận và trả kết quả (kèm hồ sơ của DN) sang phòng Quản lý doanh nghiệp để kiểm tra. Người được phân công thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ. - Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì lập phiếu trình ký, 4. Bước 4 - Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung thì hướng dẫn cho doanh nghiệp khai báo lại cho phù hợp hoặc từ chối cấp giấy phép. 5. Bước 5 Lãnh đạo phòng kiểm tra lại hồ sơ lần cuối: - Nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ và đúng quy định thì ký vào phiếu
  4. Tên bước Mô tả bước trình ký và trình cho lãnh đạo Ban ký cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện. - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu chuyên viên theo dõi xem xét lại và đề nghị doanh nghiệp bổ sung Chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo Ban ký duyệt cho Bộ phận tiếp 6. Bước 6 nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi 1. nhánh theo mẫu MĐ-2 Phụ lục I Thông tư 11/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; 2. - Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Thông tư số 1. Văn phòng đại diện (theo Mẫu MĐ-2 Phụ lục I) 11/2006/TT-BTM ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2