Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
2
download

Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục về Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  1. Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực thống kê:mại quốc tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Tên bước Mô tả bước 1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện.
  2. Tên bước Mô tả bước 2. Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 4. Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu); 2. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp; 3. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP); 4. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài) hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ- CP); 5. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP); 6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp điều chỉnh Giấy phép quy định tại điểm c và đ khoản 1 Điều 10 Nghị
  4. Thành phần hồ sơ định số 72/2006/NĐ-CP). Số bộ hồ sơ: 01(bộ chính) và 01 (bộ photo) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Thông tư số Văn phòng Đại diện thương nhân nước ngoài tại 11/2006/TT-BTM ng... Việt Nam Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ng... 2. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân Nghị định số nước ngoài trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực 72/2006/NĐ-CP ng...
  5. Nội dung Văn bản qui định thuộc trung ương 3. Thay đổi tên gọi hoặc hoạt động của Văn phòng Nghị định số đại diện 72/2006/NĐ-CP ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản