Thiết kế ký hiệu dạng đường

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
9
download

Thiết kế ký hiệu dạng đường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu muốn tạo mới một thư viện kiểu đường, chúng ta tạo trong hộp hội thoại line style editor Trong file resource mỗi một ký hiệu dạng đường được định nghĩa bao gồm tên ký hiệu, tên này được gắn với một kiểu định nghĩa đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế ký hiệu dạng đường

  1. Thiết kế ký hiệu dạng đường Các ký hiệu dạng đ-ờng đ-ợc thiết kế d-ới dạng là các kiểu đ-ờng custom. Các kiểu đ- ờng dùng để biểu thị các đối t-ợng dạng đ-ờng của bản đồ đ-ợc chứa trong th- viện kiểu đ-ờng (line style library): C:\win32app\ustation\wsmod\default\symbol\*.rsc Nếu muốn tạo mới một thư viện kiểu đường, chúng ta tạo trong hộp hội thoại line style editor Trong file resource mỗi một ký hiệu dạng đ-ờng đ-ợc định nghĩa bao gồm tên ký hiệu, tên này đ-ợc gắn với một kiểu định nghĩa đ-ờng. Có 3 kiểu định nghĩa đ-ờng: Stroke đ-ờng đ-ợc định nghĩa d-ới dạng là một nét đứt và một nét liền có chiều dài, pattern lực nét đ-ợc xác định một cách chính xác Một chuỗi các ký hiệu nhỏ gọi là các point symbol đặt dọc theo chiều dài Point của đối t-ợng, khoảng cách giữa các ký hiệu đ-ợc xác định chính xác dựa symbol trên chiều dài của các nét liển của một đ-ờng dạng Stroke pattern Kiểu đ-ờng này đ-ợc tạo nên từ sự kết hợp bất kỳ các kiểu đ-ờng nào với Compound nhau. Kiểu này th-ờng đ-ợc sử dụng khi tạo các ký hiệu dạng đ-ờng vừa thể hiện các nét và các ký hiệu nhỏ trải dọc theo đ-ờng. Các bước tạo mới một kiểu đường : - Chọn công cụ Edit Line style trong thanh Primary Tools - Tạo mới hoặc mở một thư viện kiểu đường trong menu file của hộp hội thoại line style editor - Tạo kiểu đường theo yêu cầu Tuỳ vào hình dáng và cách thể hiện ký hiệu dạng đ-ờng mà các ký hiệu đ-ợc tạo dựa trên một trong ba kiểu đ-ờng: - Kiểu Stroke pattern - Kiểu Point symbol - Kiểu Compound

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản