intTypePromotion=1

Thông báo 200/TM-DM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
92
lượt xem
2
download

Thông báo 200/TM-DM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 200/TM-DM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh một số quy định tại Thông báo số 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 hướng dẫn hồ sơ cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 200/TM-DM của Bộ Thương mại

  1. THÔNG BÁO CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 200/TM-DM NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG BÁO SỐ 0289/TM-DM NGÀY 03/3/2005 HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CẤP PHÉP XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ, EU VÀ THỔ NHĨ KỲ Căn cứ kiến nghị của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài Chính) tại công văn số 1709/TCHQ-GSQL ngày 21 tháng 4 năm 2006 về việc điều chỉnh quy định về hồ sơ cấp phép đối với hàng dệt may xuất khẩu; Căn cứ thực hiện điều hành hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ thời gian qua; Để tạo thuận lợi cho thương nhân trong việc làm thủ tục xin cấp phép xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường Hoa Kỳ, EU và Thổ Nhĩ Kỳ; Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công nghiệp và Hiệp hội dệt may Việt Nam, Bộ Thương mại thông báo điều chỉnh một số quy định về hồ sơ và thủ tục cấp phép xuất hàng dệt may tại Thông báo 0289/TM-DM ngày 03/03/2005 cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh Điểm 1.3 về hồ sơ xin cấp phép xuất khẩu: Thay nội dung “Thông báo giao hạn ngạch bản chính của Bộ Thương mại (đối với thị trường Hoa Kỳ)” bằng “Danh sách các thương nhân được duyệt cấp Visa (L/1) hoặc phân giao hạn ngạch của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp (Danh sách Bộ Thương mại đăng tải trên trang mạng của Bộ và gửi các Phòng quản lý Xuất Nhập Khẩu khu vực). 2. Điều chỉnh Điểm 1.4 về hồ sơ xin cấp phép xuất khẩu: Cụm tờ “Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu đã xác nhận thực xuất của Hải quan cửa khẩu” được thay bằng “Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục Hải quan”. Bỏ toàn bộ khổ “Đối với các lô hàng giao máy bay, ... hàng dệt may xuất khẩu tiếp theo”. 3. Thay thế Mục 4 về Cấp lại giấy phép xuất khẩu bị mất hoặc thất lạc bằng quy định mới: “4. Cấp lại giấy phép xuất khẩu bị mất hoặc thất lạc: Phòng Quản lý Xuất Nhập Khẩu thực hiện huỷ số Visa và cấp lại số Visa theo quy định như sau: 4.1. Phòng quản lý Xuất Nhập Khẩu nhận yêu cầu xin cấp lại số Visa của thương nhân, tiến hành huỷ số Visa dò trên mạng ELVIS, sau đó truyền dữ liệu tới Vụ Thương mại điện tử trong ngày. 4.2. Sau khi Vụ Thương mại điện tử truyền số liệu sang Hoa Kỳ (thông thường là sau 01 ngày). Phòng Quản lý Xuất Nhập Khẩu tra cứu trên mạng www.mot.gov.vn xem
  2. phía Hoa Kỳ có chấp nhận việc huỷ số Visa này hay không? Nếu phía Hoa Kỳ chấp nhận việc huỷ Visa, thì trên mạng hiển thị dòng chữ “Visa được chấp nhận huỷ”, Phòng Quản lý Xuất Nhập Khẩu tiến hành cấp lại Visa cho thương nhân theo quy định hoặc từ chối việc cấp lại Visa nếu không hiển thị thông báo trên. Trường hợp Visa bị hư hỏng, thương nhân phải trả lại bản gốc cho Phòng Quản lý Xuất Nhập Khẩu khu vực.”. 4. Điều chỉnh Điểm 5.e Khổ 3: Thay cụm từ “Bộ Thương mại (Ban điều hành hạn ngạch Dệt may)” bằng cụm từ “Phòng quản lý Xuất Nhập Khẩu khu vực (Bộ Thương mại)”. 5. Các quy định khác tại Thông báo 0289/TM-DM không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực. 6. Bộ Thương mại thông báo thương nhân và các Phòng quản lý Xuất Nhập Khẩu khu vực biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo Bộ Thương mại xem xét, xử lý. 7. Thông báo có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2