intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
63
lượt xem
5
download

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

 1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 263/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm" Ngày 23 tháng 11 năm 2007, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm". Cùng dự làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo quá trình xây dựng, nội dung cơ bản và giải trình tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành và dư luận xã hội về Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm"; ý kiến phát biểu của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau: Đặt Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm" trong chương trình tổng thể về việc làm và học nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng đề án với các nội dung chủ yếu sau: I. Những nội dung do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì: 1. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức về học nghề, lập nghiệp bằng học nghề cho thanh niên và cho xã hội. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp 2008 - 2010 góp phần tích cực thay đổi mạnh về nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề và lập nghiệp. 2. Tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng chương trình tư vấn, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, đào tạo, bồi
 2. dưỡng doanh nhân trẻ, biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2008 - 2011. 3. Xây dựng các Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm kiểu mẫu của Đoàn Thanh niên. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy hoạch và lựa chọn một số Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm trong số các trung tâm mà Đoàn Thanh niên đang quản lý để xây dựng Đề án củng cố, nâng cấp từ năm 2008 đến năm 2010 thành các trung tâm có chất lượng, hiệu quả cao, điển hình, kiểu mẫu về công tác hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. 4. Giám sát, đánh giá và phản biện việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề, tạo việc làm cho thanh niên. II. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành trình Chính phủ ban hành các chính sách phục vụ cho chương trình khuyến khích học nghề và tạo việc làm cho mọi đối tượng, trong đó chú trọng cho thanh niên học nghề, lập nghiệp giai đoạn 2008 - 2012, bao gồm: 1. Tín dụng ưu đãi để học nghề và đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 2. Tín dụng ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài; 3. Tín dụng ưu đãi để nâng cấp, mở rộng cơ sở dạy nghề đáp ứng nhu cầu học nghề; 4. Tín dụng ưu đãi để đào tạo bồi dưỡng doanh nhân trẻ và hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp, mở rộng làng nghề, phát triển hộ sản xuất kinh doanh. III. Về huy động và quản lý vốn: 1. Nguồn vốn để thực hiện chương trình và các Đề án: nguồn vốn nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác. Giai đoạn 2008 - 2012 Chính phủ dành khoảng 10.000 tỷ đồng cho chương trình hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm. 2. Về quản lý vốn vay: các ngân hàng được giao nhiệm vụ sẽ trực tiếp huy động và quản lý, tổ chức giải ngân và thu hồi vốn. Đoàn Thanh niên phối hợp với ngân hàng để hướng dẫn, giúp đỡ thanh niên làm các thủ tục vay vốn và hoàn trả vốn vay theo quy định. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Đề án (kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 12 năm 2007. Văn phòng Chính phủ thông báo để Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 3. - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (Đã ký) - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trần Quốc Toản - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Ban XDPL, các Vụ, Cục; - Lưu: Văn thư, V.III (5b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản