Thông báo số 0002/TM-DM

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
3
download

Thông báo số 0002/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0002/TM-DM về việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ năm 2006 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0002/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0002/TM-DM Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG THỔ NHĨ KỲ NĂM 2006 Trong thời gian chờ thông báo của Thổ Nhĩ Kỳ về hạn ngạch nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam năm 2006, căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ đến ngày 20/12/2005, sau khi thống nhất ý kiến Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp tạm thời hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ năm 2006 như sau: 1. Thực hiện cấp giấy phép xuất khẩu (E/L) tự động sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ năm 2006 đối với 29 chủng loại hàng dệt may có quản lý hạn ngạch tại Phụ lục I kèm theo. 2. Khi số lượng cấp giấy phép tự động đạt 70% hạn ngạch trong quý I và quý II hoặc đạt 85% hạn ngạch trong quý III và quý IV năm 2006, Liên Bộ sẽ dừng cấp visa tự động. 3. Riêng đối với hai chủng loại hàng có tỷ lệ thực hiện hạn ngạch cao năm 2005 là mặt hàng Quần (cat.6) và mặt hàng Vải tổng hợp (Cat.35), vẫn thực hiện cấp giấy phép xuất khẩu tự động nhưng đề nghị thương nhân gửi báo cáo theo mẫu tại Phụ lục II và gửi về Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may) trước ngày 31/01/2006 để Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp có hướng dẫn khi cần thiết, tránh tình trạng xuất khẩu vượt hạn ngạch và gây thiệt hại cho thương nhân. Thương nhân theo dõi và cập nhật thông tin trên trang mạng của Bộ Thương mại: www.mot.gov.vn. Bộ Thương mại thông báo các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực và thương nhân biết và thực hiện. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh PHỤ LỤC I:
  2. DANH MỤC CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG DỆT MAY QUẢN LÝ HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU SANG THỔ NHĨ KỲ NĂM 2006 (Kèm theo Thông báo số 0002/TM-DM ngày 05/01/2006) STT Tên hàng Chủng loại Đơn vị tính 1 Áo T-shirt, polo shirt Cat. 4 Chiếc 2 Áo len, áo nỉ Cat. 5 Chiếc 3 Quần Cat. 6 Chiếc 4 Áo sơ mi nữ Cat. 7 Chiếc 5 Áo sơ mi nam Cat. 8 Chiếc 6 Khăn bông Cat. 9 Tấn 7 Găng tay Cat. 10 Đôi 8 Bít tất Cat. 12 Đôi 9 Quần lót Cat. 13 Chiếc 10 Áo khoác nam Cat. 14 Chiếc 11 Áo khoác nữ Cat. 15 Chiếc 12 Quần áo ngủ Cat. 18 Tấn 13 Ga trải giường Cat. 20 Tấn 14 Áo jacket Cat. 21 Chiếc 15 Váy Cat. 26 Chiếc 16 Quần len Cat. 28 Chiếc 17 Bộ quẩn áo nữ Cat. 29 Bộ 18 Đồ lót nhỏ Cat. 31 Chiếc 19 Vải tổng hợp Cat. 35 Tấn 20 Khăn trải bàn Cat. 39 Tấn 21 Sợi tổng hợp Cat. 41 Tấn 22 Quần áo trẻ em Cat. 68 Tấn 23 Quần áo thể thao Cat. 73 Bộ 24 Quần áo bảo hộ lao động Cat. 76 Tấn 25 Quần áo dệt thoi Cat. 78 Tấn 26 Quần áo dệt kim Cat. 83 Tấn 27 Lưới sợi Cat. 97 Tấn 28 Khăn trải bàn lanh Cat. 118 Tấn 29 Quần áo vải thô Cat. 161 Tấn PHỤ LỤC II - MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỔ NHĨ KỲ NĂM 2006 - (Kèm theo Thông báo số 0002/TM-DM ngày 05/01/2006)
  3. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* ..., ngày... tháng... năm... SỐ: 1. Tên thương nhân 2. Giấy đăng ký kinh doanh số: 3. Mã số doanh nghiêp: 4. Điện thoại: Fax: 5. Email: 6. Địa chỉ giao dịch: 7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính 8. Tổng số thiết bị hiện có: 9. Tổng số lao động: BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG THỔ NHĨ KỲ NĂM 2006 Số lượng Số lượng đã ký hợp đồng và kế hoạch giao hàng 2006 Mặt XK từ Đã nhập NPL, chưa Ghi hàng 01/01/2006 Đã SX chờ giao hàng SX Chưa mua NPL chú (cat.) đến ngày Ngày giao Ngày giao Ngày giao 31/01/2006 Số lượng hàng Số lượng hàng Số lượng hàng (Thương nhân) cam đoan những nội dung báo cáo nêu trên là đúng, nếu sai (thương nhân) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người đứng đầu của thương nhân (Ký tên và đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản