Thông báo số 0451/TM-DM

Chia sẻ: Ngo Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 0451/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 0451/TM-DM về việc báo cáo tình hình thực hiện hạn ngạch các chủng loại hàng dệt may cat.338/339, 347/348 và 647/648 xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 0451/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0451/TM-DM Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HẠN NGẠCH CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG DỆT MAY CAT.338/339, 347/348 VÀ 647/648 XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 Để có cơ sở xem xét việc quản lý và điều hành hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005, Liên Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp đề nghị thương nhân cung cấp thông tin về tình hình ký kết hợp đồng và thực hiện hạn ngạch ba chủng loại hàng (cat.) 338/339, 347/348 và 647/648 theo mẫu kèm theo và gửi Bộ Thương mại (Ban Điều hành hạn ngạch Dệt may) trước ngày 20/04/2005. Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện./. Nơi gửi: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG - Vụ TMĐT (trang mạng) MẠI - Bộ công nghiệp THỨ TRƯỞNG - Hiệp hội Dệt may (để phối hợp_ - Các Phòng QL XNK khu vực (để phối hợp thực hiện) - Lưu VT, BĐHHNDM Lê Danh Vĩnh
Đồng bộ tài khoản