Thông báo số 1022/TM-DM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Thông báo số 1022/TM-DM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1022/TM-DM về việc hướng dẫn cấp visa tự động đối với các chủng loại hàng (cat.) 334/335, 338/339, 342/642, 347/348, 359/659-S do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1022/TM-DM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1022/TM-DM Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CẤP VISA TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG (CAT.) 334/335, 338/339, 342/642, 347/348, 359/659-S Căn cứ các Thông tư liên tịch của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 và số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 1/4/2005 bổ sung Thông tư Liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005; Tiếp theo các Thông báo số 0825/TM-DM ngày 28/7/2005, 0933/TM-DM ngày 12/9/2005 , 0944/TM-DM ngày 16/9/2005, 0991/TM-DM ngày 13/10/2005, 1007/TM-DM ngày 21/10/2005 ; Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 đến 31/10/2005 ; Bộ Thương mại thông báo quyết định của Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp như sau: 1. Từ ngày 1/11/2005, các thương nhân có nhu cầu xuất khẩu đến làm thủ tục tại các phòng QLXNK để được cấp visa tự động đối với cat 334/335, 338/339, 342/642, 347/348, 359/659-S (bao gồm các trường hợp đã đăng ký và chưa đăng ký cấp visa tự động). 2. Hàng tuần các Phòng QLXNK khu vực báo cáo tình hình thực hiện cấp visa tự động theo mẫu số 2 kèm theo thông báo 0825/TM-DM và gửi về Ban điều hành hạn ngạch dệt may - Bộ Thương mại trước 16h ngày thứ Sáu. Bộ Thương mại thông báo tình hình thực hiện cấp visa tự động đối với các chủng loại hàng này trên trang mạng www.mot.gov.vn để thương nhân chủ động kế hoạch giao hàng. 3. Các thương nhân đã tự động nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của Bộ Thương mại sẽ được Bộ Thương mại tiến hành các thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ. Đối với các thương nhân đã tự động nộp thư bảo lãnh, Bộ Thương mại sẽ gửi trả thư bảo lãnh để thương nhân giải toả bảo lãnh. 4. Các Phòng QLXNK khu vực chủ động tăng cường kiểm tra những lô hàng xuất khẩu có nghi vấn vi phạm hoặc các lô hàng xuất khẩu với khối lượng lớn đột biến so với năng lực sản xuất của thương nhân, kịp thời báo cáo để liên ngành Thương mại, Công nghiệp, Hải quan, Hiệp hội Dệt may và các Sở Thương mại tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất của thương nhân. Các trường hợp phát hiện chuyển tải bất hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
  2. Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thương nhân để thực hiện.
Đồng bộ tài khoản