Thông báo số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
1
download

Thông báo số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã được thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2002 THÔNG BÁO CỦA CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ VIỆC NHỮNG MÃ SỐ XNK CÓ THAY ĐỔI VÀ NHỮNG MÃ SỐ XNK ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 8-10-2001 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Từ ngày 11-03-2002 đến ngày 17-04-2002, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo về danh sách các thương nhân đổi tên, các thương nhân thay đổi mã số XNK và các thương nhân giải thể đã được Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thu hồi giấy chứng nhận mã số XNK. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp toàn bộ mã số XNK đã thay đổi và mã số XNK đã thu hồi trên toàn quốc (có danh sách kèm theo). Cục CNTT & Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quan các Tỉnh, Thành phố và các Vụ, Cục của Tổng cục biết để theo dõi. Nguyễn Công Bình (Đã ký) PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GIẢI THỂ ĐÃ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ XNK (Kèm theo công văn số 1684/TCHQ-CNTT&TKHQ) Mã số thuế Tên đơn vị Ngày sửa đổi Cục Hải quan
  2. 5800000946 Cty Nông phẩm Đà Lạt 15/04/2002 Đăk Lăk 3600238264 Cty Hoá chất Shell Việt Nam 02/04/2002 Đồng Nai 3600239966 Cty TNHH Shell CoDaMo Việt Nam 02/04/2002 Đồng Nai 3600258895 Cty Hữu hạn Shell Gas Sài Gòn 02/04/2002 Đồng Nai 3700148769 Cty TNHH Thoại An 21/03/2002 Bình Dương 2900325396 Cty TNHH Shell Bitumen Việt Nam 02/04/2002 Nghệ An 3900243240 Cty Thương mại XNK Tây Ninh 02/04/2002 Tây Ninh 0301331559 Cty TNHH Thương mại Nam Đông 13/03/2002 TP. Hồ Chí Dương Minh
Đồng bộ tài khoản