Thông báo số 185/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Thông báo số 185/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 185/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 185/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 185/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM Ngày 25 tháng 9 năm 2007, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nghe Đài Truyền Hình Việt Nam báo cáo Đề án thí điểm đổi mới mô hình tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự buổi làm việc của Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau khi nghe Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo và đại diện các cơ quan phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan đưa những kiến nghị của Đài truyền hình Việt Nam vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2003 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam để trình Chính phủ xem xét, thông qua. 2. Đài truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy chế tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới nói trên, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành. 3. Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị các điều kiện về vốn, tài sản, nguồn nhân lực để thành lập các công ty như đề nghị của Đài khi Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài truyền hình Việt Nam thay thế Nghị định số 96/2003/NĐ-CP được Chính phủ ban hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động -
  2. TBXH, Kế hoạch và Dầu tư, Nguyễn Xuân Phúc - Đài Truyền hình Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Các vụ: TH, VX, TCCB, KTTH; - Lưu: Văn Thư, ĐMDN (05).32

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản