Thông báo Số: 193/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
4
download

Thông báo Số: 193/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 193/TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI VĂN HÓA - THỂ THAO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 193/TB-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẠO NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 193/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THI VĂN HÓA - THỂ THAO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI NĂM 2010 Thực hiện Chương trình công tác năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 186/QĐ-BGDĐT ngày 12/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi Văn hóa - Thể thao các trường phổ thông Dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ VI năm 2010 (Điều lệ đã đăng tải trên trang Web, địa chỉ: (http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=1946&opt=brpage). Để công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thi được thuận lợi, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số quy định như sau: 1. Thời gian tổ chức Hội thi: Từ ngày 05 đến 15/8/2010. - Thời gian đón tiếp các đoàn và làm thủ tục nhân sự: Từ 08h00 ngày 02/8/2010 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 58 Hùng Vương TP. Quảng Ngãi. - Họp Ban tổ chức với các Trưởng đoàn: 8h00 ngày 06/8/2010 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi. - Họp chuyên môn các phần thi Văn hóa, Thể thao: 8h00 ngày 07/8/2010 tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, số 02 Nguyễn Thị Minh Khai TP. Quảng Ngãi. - Thời gian Khai mạc: 8 giờ 00 ngày 08/8/2010. - Thời gian Bế mạc: dự kiến ngày 14/8/2010. 2. Số lượng dự thi môn Bóng đá mini nam 5-5: Tại Mục 1. Điều 25: Số lượng VĐV: Mỗi đoàn cử 01 đội gồm 10 vận động viên (5 chính thức - 5 dự bị) trong tổng số 46 học sinh của đoàn. Nay sửa thành: Mỗi đoàn cử 1 đội gồm 10 VĐV (5 chính thức - 5 dự bị). (Không quy định tổng số học sinh của đoàn). 3. Khen thưởng:
  2. Tại Mục 1 Điều 34 khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ và tiền thưởng cho các đoàn từ giải nhất đến giải sáu toàn đoàn về phần thi Thể thao. Nay sửa thành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ cho các đoàn từ giải nhất đến giải sáu toàn đoàn về phần thi Thể thao. (Do quy định mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chế độ khen thưởng). 4. Hạn đăng ký dự thi (theo dấu bưu điện): - Thời hạn đăng ký sơ bộ để khẳng định số lượng cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Hội thi, cuối cùng ngày 01/6/2010. - Đăng ký chính thức đầy đủ chi tiết các nội dung thi, hạn cuối cùng ngày 10/6/2010. (Lưu ý: Thống kê số lượng và tên các dân tộc, số lượng nam, nữ, số tuổi cao nhất và học sinh trẻ nhất đơn vị tham dự Hội thi). 5. Chuẩn bị buổi khai mạc: - Mỗi đoàn dự thi phải có một bài giới thiệu tóm tắt về đoàn mình (không quá 200 từ) gửi Ban tổ chức Hội thi. Hạn cuối 15/6/2010. - Học sinh mặc trang phục của dân tộc mình trong Lễ Khai mạc, Bế mạc và các hoạt động giao lưu của Hội thi, mặc trang phục thể thao trong thi đấu thể thao (riêng môn Bắn nỏ phải mặc trang phục của dân tộc mình). 6. Đăng ký gửi về: - Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội, Điện thoại và Fax: 0438684485/0438694983. - Hộp thư điện tử: patuan@moet.gov.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, báo cáo cấp trên để được chỉ đạo, quan tâm về mọi mặt, giúp đoàn có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần cho Hội thi lần thứ VI - 2010 được thành công tốt đẹp. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO - Các Sở GD&TĐ; - Các trường PT DTNT TW; - BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo); - TTTT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo); - UBND tỉnh Quảng Ngãi; Trần Quang Quý - Bộ VHTTDL; - TW Đoàn TNCS HCM; 2
  3. - Lưu: VT, Vụ CTHSSV. 3
Đồng bộ tài khoản