Thông báo số 286/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Thông báo số 286/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 286/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long tại hội thảo về chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh (Pisa), ngày 13 tháng 4 năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 286/TB-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 286/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BÀNH TIẾN LONG TẠI HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH (PISA), NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2009 Theo lịch công tác tuần 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 13/4/2009 Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long đã chủ trì Hội thảo về Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh (PISA), với sự tham gia của đại diện các đơn vị: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Cục KT&KĐ CLGD), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Giáo dục đại học, Dự án SREM, một số trường đại học và Sở giáo dục và Đào tạo ở phía Bắc. Tại Hội thảo, sau khi nghe các báo cáo của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục trung học, Cục KT&KĐ CLGD và các ý kiến trao đổi, thảo luận khác, Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long đã có các kết luận như sau: 1. Đây là một Hội thảo rất hữu ích đối với các nhà giáo dục và nhà quản lý, không chỉ liên quan đến giáo dục phổ thông mà còn liên quan đến cả giáo dục đại học. Đề nghị Cục KT&KĐ CLGD nhanh chóng tập hợp đầy đủ tài liệu của Hội thảo để đưa lên mạng Internet và gửi cho các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông để phổ biến về PISA. Đề nghị Cục KT&KĐ CLGD chủ động giới thiệu nội dung PISA trong các Hội nghị, Hội thảo có liên quan. Đề nghị các đài, báo chí giúp đưa tin về việc Việt Nam chuẩn bị tham gia PISA và giúp phổ biến rộng rãi các nội dung về PISA. 2. Tham gia PISA là một việc làm tất yếu của Việt Nam để hội nhập với khu vực và quốc tế. Đồng ý Việt Nam tham gia PISA năm 2012 và công bố kết quả năm 2013. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu thêm: các nước tham gia PISA như thế nào? Đề nghị Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục nghiên cứu về việc tham gia PISA của Trung Quốc, Liên bang Nga, Thái Lan, Indonesia …. Đề nghị sớm tổ chức một Hội thảo quốc tế và mời đại diện một số nước đến trao đổi, thảo luận về việc tham gia PISA để Việt Nam học tập kinh nghiệm của các nước tham gia trước. 3. Để chuẩn bị cho Việt Nam tham gia PISA năm 2012 và để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong đánh giá, cần nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu về học sinh trong độ tuổi 15 tại thời điểm Việt Nam tham gia PISA năm 2012, tuân thủ tuyệt đối quy trình chọn mẫu của Ban tổ chức PISA. Đề nghị Dự án SREM phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu này. 4. Đề nghị Vụ Giáo dục trung học, Cục KT&KĐ CLGD và các đơn vị liên quan nghiên cứu đưa nội dung hỗ trợ tài chính và chuyên môn vào Chương trình phát triển giáo dục trung học để hỗ trợ Việt Nam tham gia PISA năm 2012, trong đó có bao gồm kinh phí để đăng ký tham gia PISA năm 2012 và kinh phí triển khai thực hiện ở trong nước. Cần phải hết sức tranh thủ sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). 5. Giao nhiệm vụ cho Cục KT&KĐ CLGD chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục trung học và các đơn vị liên quan để triển khai chuẩn bị cho Việt Nam tham gia PISA năm 2012. Trước hết, cần khẩn trương xây dựng hai đề án. Một đề án triển khai thử nghiệm PISA, một đề án chuẩn bị chính thức tham gia Chương trình PISA năm 2012.
  2. Đồng ý với lộ trình triển khai thử nghiệm PISA. Năm đầu tiên có thể thử nghiệm ở một vài tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Năm tiếp theo triển khai ở quy mô rộng hơn tại khoảng 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và sau đó triển khai trên phạm vi cả nước theo đúng quy trình chọn mẫu của Chương trình PISA, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và tính đại diện. Đề án này phải được hoàn thành trong tháng 5/2009. Giao nhiệm vụ cho Cục KT&KĐ CLGD phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng xây dựng trình Chính phủ đề án tham gia PISA năm 2012, sử dụng hỗ trợ tài chính và chuyên môn của Chương trình phát triển giáo dục trung học (sử dụng vốn vay ADB) để hỗ trợ Việt Nam tham gia PISA năm 2012, trong đó có bao gồm kinh phí để đăng ký tham gia PISA năm 2012 và kinh phí triển khai thực hiện ở trong nước. Đề án này cần được hoàn thành trong tháng 5, 6/2009. 6. Giao Cục KT&KĐ CLGD phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng một chương trình phát triển chuyên môn để chuẩn bị lực lượng tham gia PISA năm 2012. Văn phòng trân trọng báo cáo Lãnh đạo Bộ và thông báo để các đơn vị thực hiện. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - PTT, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để báo cáo); - Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); - Lưu VT, Cục KTKĐCLGD. Trần Quang Quý
Đồng bộ tài khoản