intTypePromotion=1

Thông báo Số: 3848/TB-BLĐTBXH

Chia sẻ: Ht 8287 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Thông báo Số: 3848/TB-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ Ngày 11 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1876/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Nguyễn Ngọc Phi tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 3848/TB-BLĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: 3848/TB-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ Ngày 11 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1876/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Phi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Nguyễn Ngọc Phi tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết và quan hệ công tác. Chữ ký của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo); - Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố; - Các đơn vị thuộc Bộ, các đ/vị cơ sở trực thuộc Bộ; Đào Hồng Lan - VP Đảng ủy, công đoàn, Đoàn TNCSHCM cơ quan Bộ; - Lưu VT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2